Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε
την επιχείρησή σας;

 

Βιώσιμη ανάπτυξη

Καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις στη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα
 

Ενιαία αγορά της ΕΕ

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τη νομοθεσία, τις πολιτικές της ΕΕ και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά
 

Ψηφιακή μετάβαση

Βοηθάμε επιχειρήσεις να προσαρμόσουν ψηφιακές λύσεις στις ανάγκες τους
 

Καινοτομία

Ενισχύουμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν μοναδικά προϊόντα
 

Επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες

Συνδέουμε επιχειρήσεις με τους κατάλληλους επιχειρηματικούς εταίρους και προωθούμε νέες τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα
 

Ανθεκτικότητα

Ενδυναμώνουμε επιχειρήσεις να αποκτήσουν ευελιξία και ανθεκτικότητα στις μελλοντικές προκλήσεις
 

Διεθνοποίηση

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να βγουν στις διεθνείς αγορές και να εκμεταλλευτούν νέες εμπορικές ευκαιρίες
 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Σας βοηθάμε να εντοπίσετε πηγές χρηματοδότησης και να προσελκύσετε επενδυτές
 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Εντοπίζουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε να υποβάλετε

 

Enterprise Europe Network Hellas

Είμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση με δυναμικό καινοτομίας και εξωστρέφειας.

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας και αναζητήστε συμβουλές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης.

 

450

οργανισμοί σε όλο τον κόσμο

3000

εξειδικευμένοι σύμβουλοι

17

βιομηχανικοί κλάδοι