Υπηρεσίες

Το Enterprise Europe Network - Hellas παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών σε δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές.

Προωθεί αιτήματα ελληνικών επιχειρήσεων και μεσολαβεί για τη σύναψη επιτυχημένων διεθνών επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών συνεργασιών.

Συμβάλλει στον σχηματισμό επιχειρηματικών αποστολών και υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων σε κορυφαίες διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων. 

Ενημερώνει επιχειρήσεις και οργανισμούς για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 

Προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας και διαχείρισης καινοτομίας, καθώς και εξειδικευμένη πληροφόρηση για θέματα νομοθεσίας και διανοητικής ιδιοκτησίας.