Το δίκτυο

To Enterprise Europe Network - Ηellas, ο ελληνικός κόμβος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης. Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Στο Enterprise Europe Network - Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Αποστολή του δικτύου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, τα μέλη του Enterprise Europe Network - Hellas είναι εδώ για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας: 

  • να αποκτήσει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
  • να αναζητήσει διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες και να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές
  • να μεταφέρει τεχνολογία και τεχνογνωσία 
  • να λάβει μέρος σε διεθνείς επιχειρηματικές συναντήσεις 
  • να ενημερωθεί για νέες πολιτικές και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • να προχωρήσει σε επιχειρησιακό σχεδιασμό και διαχείριση της καινοτομίας
  • να διαχειριστεί δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
  • να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες
  • να συμμετάσχει σε διαβούλευση σχετικά με νέες πολιτικές για τις επιχειρήσεις.

Το Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περίπου 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς περιφερειακής ανάπτυξης, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα. Οι φορείς αυτοί απασχολούν περίπου 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, με εμπειρία στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, καθώς και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς τομείς. Τα τοπικά σημεία επαφής του δικτύου βρίσκονται σε περισσότερες από 40 ευρωπαϊκές χώρες.

Το Enterprise Europe Network λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, τους παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Οι φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο τεκμηριώνουν σε ετήσια βάση περίπου 1.000 τεχνολογικούς ελέγχους και διοργανώνουν 4.000 τοπικές εκδηλώσεις και σεμινάρια σε θέματα σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το δίκτυο υποστηρίζει περισσότερες από 2 εκατ. επιχειρήσεις ανά έτος σε θέματα διεθνούς εμπορίου, τεχνολογικών συνεργασιών και πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Μάθετε Περισσότερα:

Μέλη της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network - Hellas

Εκπρόσωποι του Enterprise Europe Network σε όλη την Ευρώπη (ανά περιοχή)

Σημαντικές ιστορίες επιτυχίας από το Enterprise Europe Network