Το Δίκτυο

Το Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Δραστηριοποιείται σε 69 χώρες με 600 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους. 

Από το 2008 έχει βοηθήσει 2,9 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί μέχρι σήμερα τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες του Δικτύου.

 

 

To Enterprise Europe Network Ηellas, ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης. Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Στο Enterprise Europe Network Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Μάθετε Περισσότερα:

Μέλη της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas

Εκπρόσωποι του Enterprise Europe Network σε όλη την Ευρώπη (ανά περιοχή)

Σημαντικές ιστορίες επιτυχίας από το Enterprise Europe Network