Το Δίκτυο

Enterprise Europe Network

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. Αποτελείται από περισσότερους από 450 συνεργαζόμενους οργανισμούς, 3.000 εξειδικευμένα στελέχη και 17 ομάδες εμπειρογνωμόνων σε αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς. 

Φέτος το Δίκτυο συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας. Μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει 4,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν διεθνώς ενώ 475.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν εμπιστευτεί τις εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες του.

Κάθε μέρα, περισσότερες από 500 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση από τους συμβούλους του Δικτύου. Δείτε το infographic εδώ.

 

 

Enterprise Europe Network Ηellas

Ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, είναι ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης. Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. 

Στο Enterprise Europe Network Hellas συμμετέχουν 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

 

Χρηματοδότηση του Δικτύου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το Enterprise Europe Network το 2008. Χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς (SMP) και υλοποιείται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA).

 

Μάθετε Περισσότερα:

Μέλη της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas

Εκπρόσωποι του Enterprise Europe Network σε όλη την Ευρώπη (ανά περιοχή)

Σημαντικές ιστορίες επιτυχίας από το Enterprise Europe Network