Ανθεκτικότητα

Οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να γίνει πιο ανθεκτική και πιο ευέλικτη στην αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.

Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ διασυνδεδεμένη και διεθνοποιημένη. Οι διασυνοριακές αλυσίδες αξίας εντός και εκτός της Ενιαίας Αγοράς άνοιξαν νέες ευκαιρίες και μείωσαν το κόστος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η αυξημένη διασύνδεση συνεπάγεται επίσης αυξημένη έκθεση σε μια σειρά προκλήσεις και εξωτερικούς κραδασμούς.

Η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση, η εντατική ψηφιακοποίηση και ένα ολοένα και πιο ασταθές διεθνές πολιτικό περιβάλλον συμβάλλουν επίσης στη δημιουργία κλίματος αβεβαιότητας που δυσκολεύει τον μακροπρόθεσμο οικονομικό σχεδιασμό και μπορεί να προκαλέσει ξαφνικές και ουσιαστικές διαταραχές στα επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές.

Το Enterprise Europe Network είναι έτοιμο να βοηθήσει τις εταιρείες να αξιολογήσουν την ανθεκτικότητά τους. Πόσο προετοιμασμένοι και ικανοί είστε να προσαρμόσετε την καθημερινότητα της  επιχείρησής σας σε νέες καταστάσεις; Πώς μπορεί η καινοτομία και η αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας να βοηθήσουν την εταιρεία σας να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες; Πώς βοηθάει την ανθεκτικότητά σας ο προσανατολισμός σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα;

Μαζί, μπορούμε να εξετάσουμε τα δεδομένα και να αναλύσουμε πόσο ανθεκτική είναι η επιχείρησή σας. Με βάση αυτή την ανάλυση, μπορούμε να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τρωτών σημείων – διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού, στρατηγικές διαχείρισης καινοτομίας, λύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, εξεύρεση κατάλληλων επιχειρηματικών εταίρων για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων.

Η αύξηση της ανθεκτικότητας είναι στρατηγική επιλογή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο Enterprise Europe Network είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι μια καλή επένδυση στο μέλλον της επιχείρησής σας – και είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε να μετατρέψετε τις σχετικές προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.