Ψηφιακή μετάβαση

Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε στην ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές σας διαδικασίες και στην προσαρμογή ψηφιακών λύσεων στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Υπηρεσίες υποστήριξης της ψηφιακής μετάβασης

Η ψηφιακοποίηση είναι μια βασική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης μετά την COVID-19 επιτάχυναν την πορεία προς μια πιο ανθεκτική, ψηφιακή και βιώσιμη οικονομία.

Σταθερά δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μαθαίνοντας από αυτές, το Enterprise Europe Network αναπτύσσει περαιτέρω την ικανότητά του να παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες και να συνεργάζεται με σχετικούς φορείς για να υποστηρίξει τους πελάτες του στο ταξίδι τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Συμπράττουμε με στρατηγικούς εταίρους και ευρωπαϊκούς θεσμούς που εργάζονται για την εδραίωση της ψηφιακής οικονομίας.

Το Enterprise Europe Network παράγει αποτελεσματικές μεθοδολογίες και έτοιμα προς χρήση εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ακόλουθες προκλήσεις:

  • Μεθοδολογίες και ερωτηματολόγια βασισμένα σε ένα σύνολο κοινών αρχών για μια αρχική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων ψηφιακοποίησης των πελατών
  • Ενισχυμένες συνέργειες με παρόχους υπηρεσιών ψηφιακοποίησης. Το Δίκτυο λειτουργεί σε συντονισμό με τους λεγόμενους «EEN digitalisation allies», κατανέμοντας ρόλους μεταξύ της βασικής υποστήριξης της ψηφιακής μετάβασης και πιο ειδικών υπηρεσιών και συμβουλών.

Οι συνέργειες περιλαμβάνουν:

  • Κοινές δραστηριότητες (εκδηλώσεις, B2B, I2B, κοινές εμπορικές εμφανίσεις, ενημερωτικές συνεδρίες, εκπαιδεύσεις) σε συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIHs) και cluster.
  • Παραπομπές πελατών και αντιστοίχιση από EEN σε EDIH και από EDIH σε EEN για εξειδικευμένες υπηρεσίες EEN (π.χ. διεθνοποίηση).

 

Πρακτικά εργαλεία/πόροι για συνεργάτες και πελάτες

Υπάρχει τεράστιος όγκος υλικού διαθέσιμου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο. Αυτό το υλικό μπορεί αφενός να βοηθήσει στην απόκτηση γνώσης και τεχνικής ικανότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ή να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τους πελάτες. Η θεματική ομάδα για την ψηφιακή μετάβαση συγκροτεί μια βιβλιοθήκη με τα πιο σχετικά πρακτικά εργαλεία και πόρους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μέλη του Δικτύου και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Καθοδήγηση για πρόσβαση σε χρηματοδότηση έργων ψηφιακοποίησης

Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει τους πελάτες του να υλοποιήσουν έργα ψηφιοποίησης αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα προγράμματα σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο.