Προγράμματα χρηματοδότησης

Το Enterprise Europe Network ενημερώνει επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και Πανεπιστήμια για ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, που ενισχύουν την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Tο δίκτυο υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή ελληνικών οργανισμών στο πρόγραμμα COSME (EU programme for Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises).

Οι συντονιστές του ελληνικού κόμβου Enterprise Europe Network-Hellas, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λειτουργούν επίσης ως Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο παρέχει:

Ενημέρωση για χρηματοδότηση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

  • Το δίκτυο ενημερώνει για το περιεχόμενο των προκηρύξεων, τις προθεσμίες και τους όρους συμμετοχής, κ.λπ. μέσα από περιοδικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις αλλά και εξατομικευμένα ερωτήματα. Η ενημέρωση φιλτράρεται από το δίκτυο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Υποστήριξη στη διαμόρφωση προτάσεων προς χρηματοδότηση

  • Παρέχονται συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων, την εύρεση και επιλογή συνεργατών, τον εντοπισμό των βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και τη διασαφήνιση των όρων και κανόνων συμμετοχής, κ.λπ.

Μπορείς να αναζητήσεις προκηρύξεις που δημοσιεύονται και κατηγοριοποιούνται θεματικά από τα μέλη του δικτύου μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Εθνικά Προγράμματα

Αναζήτηση Προκηρύξεων

Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τον νέο οδηγό χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. για αρχαρίους:

http://ec.europa.eu/budget/funding/index_el

Τα στελέχη του Enterprise Europe Network-Hellas είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες και να σας κατευθύνουν κατά την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!