Προγράμματα χρηματοδότησης

Το Enterprise Europe Network Hellas ενημερώνει επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια για ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης, που ενισχύουν την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Οι συντονιστές της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λειτουργούν επίσης ως Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο παρέχει:

Ενημέρωση για χρηματοδότηση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

  • Το δίκτυο ενημερώνει για το περιεχόμενο των προκηρύξεων, τις προθεσμίες και τους όρους συμμετοχής, κ.λπ. μέσα από περιοδικές εκδόσεις, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις αλλά και απαντώντας σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Η ενημέρωση φιλτράρεται από το δίκτυο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε οργανισμού.

Υποστήριξη στη διαμόρφωση προτάσεων προς χρηματοδότηση

  • Παρέχονται συμβουλές για την προετοιμασία προτάσεων, την εύρεση και επιλογή συνεργατών, τον εντοπισμό των βέλτιστων χρηματοδοτικών εργαλείων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων, τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού και τη διασαφήνιση των όρων και κανόνων συμμετοχής.

Μπορείτε να αναζητήσετε ανοικτές προκηρύξεις στους παρακάτω συνδέσμους:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Εθνικά Προγράμματα

Οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network Hellas είναι στη διάθεσή σας για να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες και να σας κατευθύνουν κατά την αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας