Καινοτομία

Το Enterprise Europe Network βοηθά επιχειρήσεις να μετατρέψουν καινοτόμες ιδέες σε εμπορική επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης καινοτομίας είναι ανοιχτές σε επιχειρήσεις κάθε είδους. Οι ειδικοί του Δικτύου είναι εδώ για να εκτιμήσουν ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν καλύτερα στη συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης της επιχείρησής σας.

 

Ενημέρωση για την καινοτομία

Σε αρχικό επίπεδο, οι υπηρεσίες του Δικτύου περιλαμβάνουν:

  • πληροφόρηση για πολιτικές που σχετίζονται με την καινοτομία, νομοθεσία και προγράμματα υποστήριξης
  • σύνδεση με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς καινοτομίας
  • πληροφόρηση για πρόσβαση σε τοπικές πηγές χρηματοδότησης/υποστήριξης

 

Ανάπτυξη καινοτομικής ικανότητας

Ένα βήμα παραπέρα, οι ειδικοί του Δικτύου παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες:

  • ελέγχους (audits) καινοτομίας και στρατηγικής
  • συμβουλευτική σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  • υπηρεσίες διαμεσολάβησης για τεχνολογία και καινοτομία
  • συμβουλευτική για τεχνολογικό μάρκετινγκ
  • συμβουλευτική για πρόσβαση σε χρηματοδότηση καινοτομίας
  • υποστήριξη πρόσβασης σε προγράμματα χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένου του Horizon Europe)

 

Οι ειδικοί του Δικτύου είναι σε θέση να εκτιμήσουν εάν η επιχείρησή σας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει με επιτυχία αίτηση για το πρόγραμμα EIC Accelerator και να σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μια ανταγωνιστική πρόταση.

 

Διαχείριση καινοτομίας

Το επόμενο επίπεδο υπηρεσιών του Δικτύου έχει σχεδιαστεί ειδικά για να υποστηρίζει δυνητικά καινοτόμες επιχειρήσεις στη διαχείριση της καινοτομίας.

Αυτές οι υπηρεσίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται την καινοτομία και τις σχετικές δραστηριότητες, και να ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική καινοτομίας τους με άλλες επιχειρηματικές διαδικασίες.