Ενιαία αγορά της ΕΕ

Βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους κανόνες και τις διατυπώσεις της ΕΕ.

Οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά της ΕΕ.

Μπορούμε να σας δώσουμε συμβουλές σχετικά με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση διαδικασιών και προκλήσεων που συνδέονται με τις διεθνείς σας δραστηριότητες.

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

  • στη διασυνοριακή πώληση αγαθών και υπηρεσιών και την απόσπαση εργαζομένων
  • στη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προϊόντος και της τήρησης φορολογικών και ρυθμιστικών κανόνων (πρότυπα, σήμανση CE, REACH, κ.λπ.)
  • στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε αγορές του εξωτερικού
  • στην προστασία της πνευματικής σας ιδιοκτησίας
  • στη μετάδοση της φωνής σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Συνεργαζόμαστε με άλλα δίκτυα ειδικών - Your Europe Advice και SOLVIT- για να παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές και να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο συναντήσετε.

Είναι η επιχείρησή σας έτοιμη για το επόμενο βήμα στην Ενιαία Αγορά της ΕΕ;