Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network - Hellas είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την επιχείρησή σας για να αναπτυχθεί και να επεκταθεί σε διεθνείς αγορές.

Με το Enterprise Europe Network - Hellas μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών: 

  • για το πώς να εξάγετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε νέες αγορές
  • για το πώς να πιστοποιήσετε τα προϊόντα σας 
  • για να βρείτε τρόπους χρηματοδότησης των αναπτυξιακών σας σχεδίων

 

1. Επικοινωνείτε μαζί μας    

Πρώτα πρέπει να μας στείλετε ένα email ✉. Στη συνέχεια, ένας σύμβουλος του Δικτύου:

  • θα σας δώσει τις πληροφορίες που αναζητάτε
  • θα κρίνει αν χρειάζεται να συνεργαστείτε πάνω σε ένα πλάνο ενεργειών
  • θα σας προσανατολίσει στην πιο κατάλληλη υπηρεσία

2. Αποφασίζουμε ένα σχέδιο δράσης

Εφόσον οι υπηρεσίες του Δικτύου εναρμονίζονται με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ένας σύμβουλος του Δικτύου θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ένα πλάνο ενεργειών βασισμένο:

  • στους στόχους της επιχείρησης 
  • στις ενέργειες που απαιτούνται για να επιτευχθούν
  • στο χρονοδιάγραμμα στο οποίο κινείστε

3. Προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδίου 

Ένας σύμβουλος του Δικτύου θα συνεχίσει να είναι κοντά σας για να είμαστε σίγουροι ότι η επιχείρησή σας πετυχαίνει τους στόχους της με τη συμβολή του Δικτύου.