Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network έχουν την εμπειρία και τους πόρους για να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί.

Σε όποιον τομέα και αν δραστηριοποιείστε, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για τις καλύτερες ευκαιρίες της αγοράς για να σας βοηθήσουμε να επεκταθείτε διεθνώς.
 

Βιώσιμη ανάπτυξη

Καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις στη μετάβασή τους σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.
 

Ενιαία αγορά της ΕΕ

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τη νομοθεσία, τις πολιτικές της ΕΕ και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά.
 

Ψηφιακή μετάβαση

Βοηθάμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τις ψηφιακές λύσεις στις επιχειρηματικές τους ανάγκες.
 

Καινοτομία

Ενισχύουμε τις δυνατότητες των επιχειρήσεων να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να δημιουργούν μοναδικά προϊόντα.
 

Επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες

Συνδέουμε επιχειρήσεις με τους σωστούς επιχειρηματικούς εταίρους και προωθούμε τις νέες τεχνολογίες σε παγκόσμια κλίμακα.
 

Ανθεκτικότητα

Ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσοντας την επιχειρηματική ευελιξία και ανθεκτικότητα στις μελλοντικές προκλήσεις.
 

Διεθνοποίηση

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις να βγουν στις διεθνείς αγορές και να εκμεταλλευτούν νέες εμπορικές ευκαιρίες.
 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Σας βοηθάμε να εντοπίσετε πηγές χρηματοδότησης και να προσελκύσετε επενδυτικό ενδιαφέρον.
 

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Εντοπίζουμε ευκαιρίες χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας και σας βοηθάμε να υποβάλετε.
 
 
Επιλέξτε έναν οργανισμό που θέλετε να σας εξυπηρετήσει.