Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι σύμβουλοι του Enterprise Europe Network - Hellas είναι πρόθυμοι να υποστηρίξουν την επιχείρησή σας για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Δείτε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για έκτακτες δράσεις και πρωτοβουλίες απέναντι στην κρίση COVID-19 εδώ.

Με το Enterprise Europe Network - Hellas μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών: 

  • για να βρείτε τρόπους χρηματοδότησης της επιχείρησής σας
  • για να οργανώσετε κατάλληλα τις υπηρεσίες σας 
  • για να εξάγετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε νέες αγορές

 

1. Επικοινωνείτε μαζί μας    

Πρώτα πρέπει να μας στείλετε ένα email ✉. Στη συνέχεια, ένας σύμβουλος του Δικτύου:

  • θα σας δώσει τις πληροφορίες που αναζητάτε
  • θα κρίνει αν χρειάζεται να συνεργαστείτε πάνω σε ένα πλάνο ενεργειών
  • θα σας προσανατολίσει στην πιο κατάλληλη υπηρεσία

2. Αποφασίζουμε ένα σχέδιο δράσης

Εφόσον οι υπηρεσίες του Δικτύου εναρμονίζονται με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ένας σύμβουλος του Δικτύου θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ένα πλάνο ενεργειών βασισμένο:

  • στους στόχους της επιχείρησης 
  • στις ενέργειες που απαιτούνται για να επιτευχθούν
  • στο χρονοδιάγραμμα στο οποίο κινείστε

3. Προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδίου 

Ένας σύμβουλος του Δικτύου θα συνεχίσει να είναι κοντά σας για να είμαστε σίγουροι ότι η επιχείρησή σας πετυχαίνει τους στόχους της με τη συμβολή του Δικτύου.