Βιώσιμη ανάπτυξη

Το Enterprise Europe Network υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του Δικτύου αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της βιωσιμότητας.

 

Ενέργεια και αποδοτικότητα πόρων

Σας βοηθάμε να κατανοήσετε και να εξασφαλίσετε τις καλύτερες τεχνολογίες για την επιχείρησή σας και να εντοπίσετε ευκαιρίες χρηματοδότησης για οικολογική καινοτομία και πράσινη επιχειρηματικότητα.

 

Σύμβουλοι βιωσιμότητας

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι του Δικτύου υποστηρίζουν την επιχείρησή σας με συγκεκριμένη τεχνογνωσία και συμβουλευτική για βιώσιμες επιχειρήσεις, έτοιμες για τις μελλοντικές προκλήσεις.

 

Ενδιαφερόμενα μέρη

Το Enterprise Europe Network προωθεί πολύμορφες συνεργασίες με ενδιαφερόμενους φορείς που παρεμβαίνουν στο πεδίο της βιωσιμότητας: Κοινά σχέδια δράσης, κοινές ενημερωτικές ημερίδες, εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, εκπαιδευτικά σχήματα, κοινές Β2Β εκδηλώσεις για τη διασύνδεση ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών κοινοτήτων και την προώθηση διακρατικών συνεργασιών, ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, καθώς και αύξηση των συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο.

 

Sustainability group

Διακόσιοι περίπου ειδικοί του Δικτύου συναντώνται τακτικά και συνομιλούν στο πλαίσιο του Sustainability group προκειμένου να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για τον σχεδιασμό πολιτικών και να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες των πελατών του Δικτύου όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία, την Πράσινη Καινοτομία και την Κοινωνική Αειφορία.