Ευρωπαϊκά προγράμματα

Το Enterprise Europe Network σάς βοηθά να εντοπίσετε και να υποβάλετε αίτηση σε προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ που μπορούν να σας βοηθήσουν να προωθήσετε τα ερευνητικά και επιχειρηματικά σας έργα.

Η έρευνα και η καινοτομία είναι απαραίτητες για την αυτονομία της Ευρώπης και τη διατήρηση ηγετικής θέσης στο διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον. Αποτελούν επίσης βασικούς παράγοντες για την κατάκτηση της τριπλής μετάβασης προς πιο βιώσιμα, ανθεκτικά και πιο ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα.

Στο Enterprise Europe Network είμαστε ειδικοί στο να βοηθάμε τις εταιρείες να μετατρέπουν την κορυφαία έρευνα σε καινοτόμα προϊόντα έτοιμα για την αγορά. Διαθέτουμε εξαιρετικούς πόρους για την προβολή των καλύτερων ερευνητικών ομάδων στην Ευρώπη και για να οδηγήσουμε τις πρωτοποριακές τεχνολογίες σας στις αγορές της Ευρώπης.

Οι συντονιστές της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, λειτουργούν ως Εθνικά Σημεία Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία.

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας μπορούν να αλλάξουν πραγματικά τα δεδομένα για πολλές εταιρείες που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της επιτυχημένης επιχειρηματικής καινοτομίας.
Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε:
  • στον εντοπισμό του καταλληλότερου ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης για το έργο σας
  • σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού του έργου σας, στην υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση και στην υλοποίηση του έργου σας
  • στην εύρεση των κατάλληλων συνεργατών για το ερευνητικό έργο σας
  • με ουσιαστικές συμβουλές σχετικά με στρατηγικές επιχειρηματικής καινοτομίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και πολλά άλλα

Το Enterprise Europe Network ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση και θεωρεί ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση από μόνη της δεν αρκεί. Γι’ αυτό παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για αποτελεσματική αναζήτηση συνεργατών και υψηλής ποιότητας υποστήριξη για ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης για το έργο σας, σε όλη τη διαδρομή από την έρευνα στην καινοτομία και στην αγορά.

Αναζητήστε σήμερα την υποστήριξη του Δικτύου για πρόσβαση στα ερευνητικά προγράμματα

Είμαστε επίσης στη διάθεσή σας για άλλα προγράμματα της ΕΕ όπως το LIFE, το Erasmus για νέους επιχειρηματίες και άλλες πρωτοβουλίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς, του Ορίζοντα Ευρώπη ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τέλος, οι κάτοχοι της σφραγίδας αριστείας του EIC μπορούν να βασιστούν στο Δίκτυο για να εντοπίσουν κατάλληλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για το έργο τους – ιδίως εκείνες που υποστηρίζονται από το ΕΣΠΑ.