Οικοσύστημα καινοτομίας

Η καινοτομία έχει κομβικό ρόλο για την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσα από τις πολιτικές της για την έρευνα και την καινοτομία αλλά και τις περιφερειακές της πολιτικές, η ΕΕ προωθεί την έξυπνη και βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Πέρα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και μηχανισμοί υποστήριξης των επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε τις κυριότερες πληροφορίες που χρειάζεστε για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Για την προσθήκη νέων φορέων στις σελίδες που ακολουθούν, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Περισσότερες πληροφορίες για το ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας: