Εκδήλωση στην Αθήνα για τις Κοινότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

10/12/2018

Το EIT Digital (KIC) και το Found.ation διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση για τις Κοινότητες Γνώσεις και Καινοτομίας (Knowledge Innovation Clusters, KICs) του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας(EIT, Εuropean Institute of Innovation and Technology) στην Αθήνα, την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στο Σεράφειο (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη) του Δήμου Αθηναίων (14:30-19:30).
Στόχος της εκδήλωσης είναι να προάγει την περαιτέρω διασύνδεση της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της έρευνας στο ελληνικό οικοσύστημα στους τομείς της Υγείας, της Ενέργειας, της Ψηφιακής Καινοτομίας και των Υλικών. Η εκδήλωση είναι μία ευκαιρία για τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στην εκπαίδευση και την καινοτομία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες συνεργασίας και τις δραστηριότητες που προσφέρουν τα KICs του ΕΙΤ.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το οποίο συγκροτεί τον πόλο-Hub του EIT-Health KIC στην Ελλάδα, θα συμμετέχει στην εκδήλωση. Για την προώθηση των δραστηριοτήτων του σε συγκεκριμένες χώρες, το EIT Health KIC επιλέγει εταίρους που ενεργούν ως «Πόλοι» (Hubs) του ΕΙΤ Health KIC στις εκάστοτε χώρες για την προώθηση των υπηρεσιών του στις φοιτητικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές κοινότητες.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα