Ιστορίες επιτυχίας

Δείτε ενδεικτικές ιστορίες επιτυχίας που αναπτύχθηκαν από μέλη της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network Hellas.

► Greek research team enters partnership with French manufacturer

► From Magnesia to Malta with the support of AITCG and the Enterprise Europe Network

► Greek research team inspired by nature innovates and grows into a spin-off!

 


 

 

Διαβάστε περισσότερες ιστορίες επιτυχίας του Δικτύου