Υποστήριξη επιχειρήσεων σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

16/02/2015

Πρόσκληση σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν παροχή υποστήριξης σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας απευθύνει το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ). Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης "Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις" του Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", η οποία συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ). Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα