Υγεία και Βιομηχανία μαζί για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Στην πλατφόρμα Care & Industry together against CORONA, μπορείτε να βρείτε συγκεντρωμένες πρωτοβουλίες και αιτήματα προσφοράς και ζήτησης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.
09/04/2020

Μια νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα δικτύωσης Care & Industry together against CORONA δημιουργήθηκε από το δίκτυο Enterprise Europe Network στη Φλάνδρα, προκειμένου να φέρει κοντά επιχειρήσεις και θεσμούς που παρεμβαίνουν στον τομέα της Υγείας (νοσοκομεία, βιομηχανία, ακαδημαϊκούς και θεσμικούς φορείς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας.

Η τρέχουσα κρίση ενεργοποίησε παγκοσμίως πολλούς φορείς, οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές είναι κατακερματισμένες ή καταγράφονται σε περιφερειακή κλίμακα. Παρ' όλα αυτά, όλοι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και αναζητούμε λύσεις για να υποστηρίξουμε τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η πλατφόρμα Care & Industry together against CORONA υποστηρίζεται από τη θεματική ομάδα του δικτύου για την Υγεία, με κύριους στόχους:

• Τη συγκέντρωση και προβολή προσφοράς και ζήτησης καινοτόμων λύσεων για την πανδημία,

• Την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ υγειονομικής περίθαλψης, βιομηχανίας, θεσμών του κράτους, ακαδημαϊκού κόσμου κ.ά,

• Την ανταλλαγή πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών σε εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

Προσκαλούμε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας να συμμετάσχουν σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοικτή μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, να επιλέξουν τα θέματα για τα οποία έχουν ή χρειάζονται μια λύση, μια καινοτόμο τεχνολογία/προϊόν ή έναν εταίρο.

Κατά την εγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν ως τοπικό Γραφείο Υποστήριξης (Support Office) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου - «GR National Documentation Centre (EKT)», που συμμετέχει ενεργά στην πλατφόρμα, προκειμένου να λάβουν υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία, από την υποβολή ενός προφίλ έως την αναζήτηση και επικοινωνία με τους καταλληλότερους συνεργάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ προσεκτικά τις οδηγίες και συμπληρώστε το προφίλ σας με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια προκειμένου να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Τελευταία νέα