Ξεκινά η εφαρμογή του Επενδυτικού Σχεδίου ύψους 315 δισ. ευρώ: Η ΕΕ παρουσίασε νομοθετική πράξη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

16/01/2015

Μόλις 50 ημέρες μετά την αναγγελία του φιλόδοξου Επενδυτικού της Σχεδίου για την Ευρώπη με στόχο την τόνωση της απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε  τη νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το Ταμείο αποτελεί τον πυρήνα της επενδυτικής επίθεσης που επιδιώκει ο πρόεδρος Γιούνκερ. Πρόκειται να κινητοποιήσει ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα στηρίξει, ιδιαίτερα, στρατηγικές επενδύσεις, όπως σε ευρυζωνικά και ενεργειακά δίκτυα, καθώς και μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Κέντρου Επενδύσεων, που θα παρέχει βοήθεια για τον προσδιορισμό, την προετοιμασία και την ανάπτυξη έργων σε ολόκληρη την Ένωση. Τέλος, η ύπαρξη μιας δεξαμενής ευρωπαϊκών επενδυτικών έργων θα δώσει στους επενδυτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά έργα.

Πηγή: 
Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ
 

Τελευταία νέα