ΒΕΑ: Διεθνής διαδικτυακή συνάντηση με εκπροσώπους του Enterprise Europe Network στο πλαίσιο του έργου EcoFashionEU

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου σε συμβούλους του Δικτύου που ειδικεύονται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλωστοϋφαντουργία, τη δημιουργική βιομηχανία και μόδα, καθώς και σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
10/05/2024

Με ευρεία συμμετοχή φορέων και εκπροσώπων του Enterprise Europe Network πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2024 η διεθνής διαδικτυακή συνάντηση «An international event about sustainable fashion & textiles industry EcoFashionEU Project’s Sustainability Tools & Outcomes» που διοργάνωσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ως συντονιστής φορέας του έργου EcoFashionEU - Promoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα κύρια ευρήματα και τα εργαλεία που παρήχθησαν στο πλαίσιο του έργου EcoFashionEU, σε συμβούλους του Enterprise Europe Network, οι οποίοι ειδικεύονται στην συμβουλευτική υποστήριξη  της βιώσιμης ανάπτυξης, της κλωστοϋφαντουργίας και της δημιουργικής βιομηχανίας και μόδας από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, και σε αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν:

 • To online εργαλείο αυτο-αξιολογήσης των ΜμΕ του κλάδου της μόδας σε όρους βιωσιμότητας, Ethos Fashion Tool,
 • Tο εκπαιδευτικό Toolkit για εκπαιδευτές που δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, καθώς και
 • Οι προτάσεις πολιτικής που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου,

με στόχο την ευρύτερη δημοσιότητα και αξιοποίησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας.

Το σύνολο των προϊόντων του έργου είναι ελεύθερα διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ecofashioneu.com/toolkit/

Μερικές Πληροφορίες για το έργο EcoFashionEU

To έργο EcoFashionEU φιλοδοξεί να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, του έτοιμου ενδύματος και της μόδας, ώστε να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές στην παραγωγική, διαχειριστική και διοικητική τους λειτουργία, με στόχο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς γίγνεσθαι.

Το έργο EcoFashionEUPromoting the sustainability of small and medium textile and fashion manufacturers συνολικού προϋπολογισμού 109.374,33 €, και διάρκειας 18 μηνών, είναι μία από τις μόλις 5 πιλοτικές δράσεις που εγκρίθηκαν από την EISMEA, στο πλαίσιο της πρόσκλησηςSustainability Partnerships of SMEs adopting more sustainable practices” του Single Market Programme (SMP COSME).

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο του έργου είναι οι ακόλουθες:

 • Η καταγραφή των τρεχουσών συνθηκών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ της μόδας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.
 • Η αποτύπωση των υφιστάμενων καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
 • Η διοργάνωση workshops με τη συμμετοχή θεσμικών φορέων και οργανώσεων για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.
 • Η κατάρτιση οδηγού προτάσεων πολιτικής, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού για ΜμΕ & φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
 • Η υποστήριξη των ΜμΕ του κλάδου στην υιοθέτηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών.
 • Η υλοποίηση δράσεων διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Η εκπαίδευση ΜμΕ μόδας στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Στο έργο συμμετέχουν: 

 • Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας – Συντονιστής Φορέας
 • Η CSR Hellas – Ελληνικό Δίκτυο Για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Οι επιχειρήσεις: Pepper Vally - Σπύρος Φράγκος & ΣΙΑ ΕΕ, Christiana Vardakou, AΘΗΝΑΙΑ – Μ. Καραμιχάλης ΑΕΒΕ, A Place to Dress Strangers – Μαργαρίτα Γάλι

 

Πηγή: 
BEA
 

Τελευταία νέα