Proud Farm Group of Farmers: Μια ιστορία επιτυχίας για ένα βιώσιμο μέλλον στην κτηνοτροφία και η συνεργασία με το Enterprise Europe Network / ΑΝΚΟ

Ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο για την αιγοπροβατοτροφία αναπτύσσει η ομάδα παραγωγών Proud Farm Group of Farmers που δραστηριοποιείται στη Δυτική Μακεδονία.
08/12/2022

Το 2018 μια ομάδα νέων παραγωγών από τη Δυτική Μακεδονία ιδρύουν την Proud Farm Group of Farmers οραματιζόμενοι ένα βιώσιμο μέλλον για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Με έδρα την Κοζάνη και εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και εναλλακτικά μοντέλα εκτροφής εστιάζουν στην προσέλκυση και στήριξη νέων ανθρώπων που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό κλάδο. 

Από τα πρώτα τους βήματα γίνεται αισθητό ότι το εγχείρημα βασίζεται στις αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο. Και αποδεικνύεται από το πρόγραμμα που εμπνέονται και υλοποιούν σε συνεργασία με το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων για την απασχόληση φιλοξενούμενων του Πολυδύναμου Κέντρου αστέγων σε επιλεγμένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (Proud Life).

 

Συνάντηση με το Δίκτυο

Το 2020 ο συνιδρυτής της Proud Farm Group of Farmers Νίκος Κολτσίδας έρχεται με επαφή με τα στελέχη του Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας με στόχο να συζητήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της επιχείρησης, τα επενδυτικά της σχέδια και να αναζητήσει υποστήριξη στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Το ενδιαφέρον της επιχείρησης στρέφεται, καταρχήν, στη δυνατότητα αξιοποίησης του SME Instrument, του χρηματοδοτικού μηχανισμού της ΕΕ που υποστηρίζει και χρηματοδοτεί καινοτομικά και πρωτοποριακά προϊόντα ή υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ήταν αντιληπτό εξαρχής ότι οι άνθρωποι της επιχείρησης διαθέτουν σημαντική γνώση στο πεδίο αλλά και εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση πάνω στις τεχνολογίες του κλάδου» αναφέρει η υπεύθυνη του Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ Λιάνα Παπατέρπου. «Παράλληλα, γνωρίζουν και παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις και εφαρμογές ως προς τις δυνατότητες  στην αξιοποίηση υποπροϊόντων της αιγοπροβατοτροφίας, γεγονός που τους επιτρέπει να δημιουργήσουν ώριμες συνθήκες για την παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες διεθνούς δικτύωσης».

Με τη λειτουργία της πρώτης «Θερμοκοιτίδας Κτηνοτρόφων» στον κόσμο η ομάδα της Proud Farm Group of Farmers φιλοδοξεί να αντιστρέψει τους σημερινούς οικονομικούς όρους της εισόδου στον κλάδο, και να αναδείξει ένα μοντέλο που θα ανατροφοδοτείται και θα μπορεί να δημιουργεί βιώσιμους παραγωγούς με το ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο και στηρίζοντας τους τα τρία πρώτα κρίσιμα χρόνια της δραστηριότητάς τους.

Στόχος, παράλληλα, είναι σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να αναπτύξουν μία «έξυπνη» μονάδα παραγωγής πλήρους διατροφής ενώ με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και άλλους ερευνητικούς φορείς ένα σύστημα πρώιμης διάγνωσης ασθενειών σε αιγοπρόβατα.

Για όλες αυτές τις ανάγκες-στόχους απαιτούνται οικονομικοί πόροι αλλά και σημαντική δικτύωση που θα τους επιτρέψει να εξελίξουν την αρχική ιδέα και παράλληλα να παραχθούν νέα καινοτόμα προϊόντα από την αξιοποίηση του ζωικού κεφαλαίου.

Η γνώση και η εμπειρία των στελεχών του Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ στους τομείς της δικτύωσης και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων αποτέλεσαν το πρώτο σημείο συνάντησης και συνεργασίας. Συγχρόνως, οι άνθρωποι της επιχείρησης ενημερώθηκαν για όλες τις υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network και έθεσαν την αφετηρία μίας στοχευμένης συνεργασίας.

 

Ένας καλός συνεργάτης στο ταξίδι της επιχείρησης

Τον Δεκέμβριο του 2020 η επιχείρηση προσκαλείται από το EEN/ΑΝΚΟ να συμμετέχει ενεργά στο διήμερο Εργαστήριο Αλφαβητισμού για το Μέλλον (Futures Literacy Lab) με τίτλο «Η Κοζάνη το 2040» που συνδιοργανώνουν η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, το ΕΕΝ/ΑΝΚΟ και η Ερευνητική Ομάδα «C4SDGRows» του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ.

Το Εργαστήριο τελεί υπό την αιγίδα της EIT Climate-KIC (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής) και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Deep Demonstrations στη θεματική για την Δίκαιη Μετάβαση καθότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες σε μετάβαση από τον λιγνίτη σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Οι συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και η Proud Farm Group of Farmers, καλούνται να προτείνουν ιδέες που μπορούν να συμβάλλουν δημιουργικά στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή για τον επιτακτικό μετασχηματισμό του παραγωγικού της προτύπου.

Τον Ιανουάριο 2021 η υπεύθυνη του Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ ενημερώνει την επιχείρηση σχετικά με το πρόγραμμα «Ideas Powered for Business SME Fund», το οποίο προβλέπει την παροχή Κουπονιών Διανοητικής Ιδιοκτησίας (vouchers) σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να τις βοηθήσει να αναπτύξουν τις στρατηγικές τους σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας, να τις ενθαρρύνει να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους σε εθνικό, περιφερειακό ή κοινοτικό επίπεδο και να αντλήσουν οικονομικό όφελος από την προστασία τους.

Διατηρώντας τακτική επικοινωνία με το ΕΕΝ/ΑΝΚΟ η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση αφού έχει παρακολουθήσει προηγουμένως το webinar «Power your business with the SME Fund Helping EU SMEs reach their full intellectual property potential» του EUIPO ώστε να αποφευχθούν λάθη κατά την υποβολή. H διαδικασία αίτησης και αξιολόγησης ολοκληρώνεται επιτυχώς και η επιχείρηση, τον Οκτώβριο του 2021, αποκτά Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Καταχώρησης για το εμπορικό της σήμα.

«Η ευρωπαϊκή κατοχύρωση ενός σήματος, σου δίνει την ελευθερία και τη σιγουριά για να χτίσεις σε γερά θεμέλια ένα ισχυρό brand name» δηλώνει ο συνιδρυτής της Proud Farm Group of Farmers Νίκος Κολτσίδας, εκφράζοντας παράλληλα δημόσια τις ευχαριστίες του στην ΑΝΚΟ και στο Enterprise Europe Network.

Την άνοιξη του 2021 η επιχείρηση ενημερώνεται από το ΕΕΝ/ΑΝΚΟ για τη σύσταση του Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνησης η οποία είχε  στόχο την χαρτογράφηση, για πρώτη φορά, όλων των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας και την υποστήριξη της ανάπτυξής τους, με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας. Με την καθοδήγηση των στελεχών του Enterprise Europe Network η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση, αξιολογείται θετικά και τον Ιούλιο του 2021 γίνεται η πρώτη start up από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που καταχωρείται στο Μητρώο Νεοφυών επιχειρήσεων.

Τον Ιούλιο 2021 η επιχείρηση επικοινωνεί με την υπεύθυνη του Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ ζητώντας βοήθεια στην αναζήτηση βυρσοδεψείου στην περιοχή για την αξιοποίηση του δέρματος των ζώων και στόχο τη δημιουργία ενός νέου καινοτόμου προϊόντος και την είσοδό της σε νέα αγορά.. Μέσω του ΕΕΝ/ΑΝΚΟ έρχεται σε επαφή με το μεγαλύτερο οικολογικό φινιριστήριο και βαφείο γουναρικών στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (DTS Group, Καστοριά) και γίνεται μία πιλοτική δοκιμή επεξεργασίας του προϊόντος. Οι δύο επιχειρήσεις συμφωνούν να προχωρήσουν σε συνεργασία για την παραγωγή τελικού προϊόντος μόλις διασφαλιστεί η χρηματοδότηση που θα τους επιτρέψει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

Τον Νοέμβριο του 2022 η επιχείρηση ολοκληρώνει την ευρωπαϊκή κατοχύρωση του εμπορικού σήματος και ενός νέου προϊόντος με την ονομασία «Fertiwool», ενός βιολογικού λιπάσματος που παράγεται από 100% πρόβειο μαλλί. Το καινοτόµο, για τα ελληνικά δεδοµένα, προϊόν θρέψης είναι ένα 100% βιολογικό λίπασµα και µπορεί να έχει πολλές χρήσεις, από την ανθοκοµία, µέχρι τη λαχανοκοµία, αλλά και τις δενδρώδεις καλλιέργειες, µε διόλου ευκαταφρόνητα αποτελέσµατα. Για την ανάπτυξη του προϊόντος αυτού σε επίπεδο καθοδήγησης και έρευνας η Proud Farm Group of Farmers συνεργάστηκε µε το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής στο Ηράκλειο της Κρήτης και παράλληλα με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο σε θέµατα αξιοποίησης μαλλιού, µέσω του European Wool Exchange.

Οι άνθρωποι της Proud Farm Group of Farmers στη διάρκεια της ανάπτυξης του νέου προϊόντος και της επιχείρησης συνολικά διατηρούν τακτική επικοινωνία με το ΕΕΝ/ΑΝΚΟ ώστε να αξιοποιούν χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία δικτύωσης.

 

 

Χτίζοντας βήμα-βήμα το αύριο

Στα μελλοντικά σχέδια της επιχείρησης περιλαμβάνεται η μεταποίηση του παραγόμενου και συλλεγόμενου αιγοπρόβειου γάλακτος για τη διάθεσή του στην αγορά φρέσκου γάλακτος και γιαουρτιού, η δημιουργία μονάδας καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής για αιγοπρόβατα, η πιστοποίηση του μοντέλου διαχείρισης κτηνοτροφικών επιχειρήσεων που εφαρμόζει στις εκτροφές της και η δημιουργία δικτύου ζωοτεχνών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου.

Πρόθεση των µελών της Proud Farm Group of Farmers είναι να επενδύσουν στο λίπασµα από µαλλί και στο πλαίσιο αυτό έχουν συγκεντρώσει προσφορές για την ανέγερση µονάδας παραγωγής στην Κοζάνη, δυναµικότητας παραγωγής 2 τόνων βιολογικού λιπάσµατος την ηµέρα. Στόχος είναι να υποβληθεί επενδυτικό σχέδιο ύψους 500.000 ευρώ στον νέο αναπτυξιακό νόμο και η μονάδα να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2023.

Η επιχείρηση έχει ήδη λάβει εγκρίσεις για επενδυτικά και ερευνητικά προγράμματα όπως για την «Ανάπτυξη εγκαταστάσεων και εξοπλισμού πρότυπης θερμοκοιτίδας αιγοπροβατοτροφίας» μέσω του Αναπτυξιακού νόμου, για τον «Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Θερμοκοιτίδας γαλακτοπαραγωγού Αιγοπροβατοτροφίας» μέσω των Ευρωπαικών Σχηματισμών Καινοτομίας καθώς και για την ανάπτυξη «Ολοκληρωμένου Συστήματος Υπολογισμού Κτηνοτροφικού Εισοδήματος» μέσω των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας.

 

Στο ταξίδι αυτό...

Η ΑΝΚΟ και το Enterprise Europe Network είμαστε σταθερά δίπλα τους σε κάθε πρόκληση, κάθε καινούργια ιδέα, κάθε ανάγκη της επιχείρησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: 
 

Τελευταία νέα