Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ για την ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες

05/06/2015

Ξεκινάει τον Οκτώβριο το πρωτοποριακό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ που διοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στόχος του ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είναι η ανάπτυξη του πνεύματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε νέους επιστήμονες και η καλύτερη διασύνδεση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και επιχειρηματικής κατάρτισης.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα