Το πρώτο Ετήσιο Συνέδριο του Enterprise Europe Network

30/01/2009

Το πρώτο Ετήσιο Συνέδριο του Enterprise Europe Network διοργανώθηκε στο Στρασβούργο στις 24-26 Νοεμβρίου,σε συνεργασία με τη Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκέντρωσε τους εταίρους του Δικτύου,προβάλλοντας το ευρύ φάσμα υποστηρικτικών υπηρεσιών που προσφέρουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα,γεγονότα και πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που ενδιαφέρουν άμεσα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα,πραγματοποιήθηκε απολογισμός των δραστηριοτήτων του Δικτύου Enterprise Europe Network στον πρώτο χρόνο της λειτουργίας του. Μέσα από μια σειρά δυναμικών συναντήσεων εργασίας,οι εκπρόσωποι των 550 εταίρων του Δικτύου αντάλλαξαν ιδέες και πρακτικές και κατέθεσαν τις απόψεις τους για τις μελλοντικές τους δραστηριότητες,ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρουν προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικές. Σημειώνεται ότι το Enterprise Europe Network είναι μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποτελεί το κύριο εργαλείο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013). Δημιουργήθηκε το 2008 βασιζόμενο στην εμπειρία των προγενέστερων δικτύων Euro Info Centers (Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης) και Innovation Relay Centers (Κέντρα Προώθησης Καινοτομίας) για να αποτελέσει ένα ενιαίο δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το Enterprise Europe Network αποτελείται από 70 κοινοπραξίες (συνολικά περίπου 600 οργανισμούς) σε περισσότερες από 40 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ,μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες). Στην Ελλάδα το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία 16 οργανισμών αποτελούμενη από βιομηχανικούς συνδέσμους,ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα,εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Enterprise Europe Network
 

Τελευταία νέα