Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες, η Βιομηχανία και το Διάστημα στο επίκεντρο εκδήλωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Εκπρόσωποι από την επιχειρηματική, ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα και τη δημόσια διοίκηση, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στο Cluster 4 του Ορίζοντα Ευρώπη.
30/07/2021

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση "Ευκαιρίες χρηματοδότησης & δικτύωσης στον Ορίζοντα Ευρώπη στον τομέα των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος" τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, με ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικούς εκπρόσωπους, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, και τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τις θεματικές του Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και συγκεκριμένα τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CNECT), τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (DG RTD) και τη Γενική Διεύθυνση Άμυνας, Βιομηχανίας και Διαστήματος (DG DEFIS).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσω livestreaming από το κανάλι του ΕΚΤ στο YouTube, και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 450 εκπρόσωποι από την επιχειρηματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, από φορείς του δημοσίου και λοιπούς οργανισμούς. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στις θεματικές των Ψηφιακών Τεχνολογιών, της Βιομηχανίας και του Διαστήματος (Cluster 4), τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και δικτύωσης, να ακούσουν ιστορίες επιτυχίας και να θέσουν απευθείας ερωτήματα στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια του ΕΚΤ, Δρ Εύη Σαχίνη, αναφερόμενη στον ρόλο του οργανισμού ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη για το Cluster 4, ο οποίος συμπληρώνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του οργανισμού που, με τις δράσεις του, έχει στο επίκεντρο την έρευνα, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου ανάκαμψης της Ελλάδας αλλά και κεντρική στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ, που αναμένεται να διαμορφώσει νέες συνθήκες για τη χώρα και θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προκλήσεις. Δεν παρέλειψε να αναφέρει την πολυετή εμπειρία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής σε προηγούμενα προγράμματα της ΕΕ και ως συντονιστή στο Enterprise Europe Network-Hellas, στις υπηρεσίες που προσφέρει σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς και στην καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, με τον ρόλο του ως Εθνική Στατιστική Αρχή.

Ο Δρ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας, χαιρέτισε την εκδήλωση, αναφερόμενος στο Cluster 4 ως κινητήρια δύναμη, μαζί με τα εργαλεία της πολιτείας, για την περαιτέρω ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας της χώρας. Η Ελλάδα, ανέφερε, βρίσκεται ανάμεσα στις 5 χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιδόσεις καινοτομίας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard), που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2021. Είναι όμως απαραίτητο να γίνουν ακόμα αρκετά βήματα σε επίπεδο χώρας, τόνισε, για να φτάσουμε στον επιθυμητό μέσο όρο της ΕΕ, και ο Ορίζοντας Ευρώπη δημιουργεί προοπτικές προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Matthieu Delescluse, Deputy Head of Unit DG CNECT της ΕΕ, παρουσίασε τη θεματική των Ψηφιακών Τεχνολογιών, ο Δρ. Nicholas Deliyanakis, Policy Officer DG RTD της ΕΕ, παρουσίασε τη θεματική της Βιομηχανίας και ο Francesco Barbato από το τμήμα DG DEFIS της ΕΕ παρουσίασε τη θεματική του Διαστήματος, στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας (2021-2022) του Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη. Έμφαση δόθηκε στις τρέχουσες προκηρύξεις χρηματοδότησης, τις τροποποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στους βασικούς στρατηγικούς προσανατολισμούς (Key Strategic Orientations) και τους αντικτύπους (Impacts) της κάθε υπο-θεματικής (Digital, Industry, Space). Τέλος έγινε αναφορά και αποσαφήνιση των συσχετίσεων των προκηρύξεων του Cluster 4 με τα ποικίλα Partnerships (λ.χ. θεσμοθετημένες “institutionalized” συνεργασίες όπως το EIT Health, συνεργασίες με τα κράτη μέλη όπως αυτές στα Joint Undertakings κ.ά.).

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Εθνικών Εκπροσώπων για το Cluster 4 (Digital, Industry, Space) στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ. Μάρα Χαχαμίδου και ο Βασίλειος Γογγολίδης, Εθνικοί Εκπρόσωποι από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, παρουσίασαν τον ρόλο της Ελλάδας στον Ορίζοντα Ευρώπη, τη συμμετοχή της χώρας την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (Ορίζοντας 2020) και τις πολύ καλές επιδόσεις της, και τόνισαν την ανάγκη για καλές συνεργασίες στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη.

Στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στο έξυπνο εργοστάσιο και στις έξυπνες κατασκευές (smart factory, smart manufacturing) με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, αναφέρθηκε ο Δρ. Ι. Θεοδωρακόπουλος, Exports Sales Manager στην ελληνική εταιρεία Gizelis Robotics. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τα εργαλεία που προσφέρονται, η εταιρεία του αποτελεί ένα success story στο κλάδο των Ψηφιακών Τεχνολογιών.

Ο Δρ. Νίκος Σέργης, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και ερευνητικός συνεργάτης στο Γραφείο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, παρουσίασε το ελληνικό οικοσύστημα Διαστήματος, με 50 περίπου επιχειρήσεις και 3.000 εργαζομένους, το οποίο έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία 3 έτη, με τους μικρούς δορυφόρους να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Αναφέρθηκε στους στόχους του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος αλλά και στην αποστολή στον Κρόνο, Cassini-Huygens, στην οποία συμμετείχε και για την οποία βραβεύτηκε από τη NASA. Ο κλάδος του Διαστήματος στην Ελλάδα, υπογράμμισε ο Δρ. Ν. Σέργης, έχει δυναμική και συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Τη θετική συσχέτιση μεταξύ καινοτομιών, και συγκεκριμένα πατεντών, και παραγωγικότητας εργασίας και μεριδίου αγοράς στον κλάδο των Ψηφιακών Τεχνολογιών, και τα αποτελέσματα σχετική έρευνας που έχει πραγματοποιήσει, παρουσίασε ο Δημήτρης Εξαδάκτυλος, Υποψήφιος Διδάκτορας στο IMT School for Advanced Studies Lucca.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας. Ο Άγγελος Αγγελίδης, Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική των Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Ορίζοντα Ευρώπη και επικεφαλής του τμήματος Καινοτομίας και Δικτύωσης ΕΚΤ, παρουσίασε το Enterprise Europe Network-Hellas, το μεγαλύτερο ελληνικό δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης. Το ΕΚΤ είναι συντονιστής του δικτύου, με αρμοδιότητα να υποστηρίζει καινοτόμες και εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και χρηματοδότηση, αξιοποιώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις τεχνολογίες/προϊόντα τους. Στις υπηρεσίες που προσφέρει περιλαμβάνονται και διεθνείς επιχειρηματικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συνεργασίες, ανταλλαγή γνώσης και μεταφορά τεχνολογίας, συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και brokerage events. Ο ρόλος του ΕΚΤ ως συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas, τόνισε ο κ. Α. Αγγελίδης, υποστηρίζει και συμπληρώνει τις υπηρεσίες του οργανισμού ως Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Την πρωτοβουλία του ΕΚΤ «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», την ανανεωμένη ψηφιακή πλατφόρμα της, καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο του Ορίζοντα Ευρώπη, παρουσίασε ο Νίκος Μανιαδάκης, Σύμβουλος Καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική της Βιομηχανίας. Η πρωτοβουλία, επισήμανε ο Ν. Μανιαδάκης, επιδιώκει την αξιοποίηση της γνώσης και τεχνογνωσίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, και τη διασύνδεσή τους με την Ελλάδα. Η νέα αναβαθμισμένη ψηφιακή πλατφόρμα της πρωτοβουλίας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία για τα μέλη της και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την ενεργοποίηση ενδιαφερομένων και την ενίσχυση της αξιοποίησης του Cluster 4, αλλά και γενικότερα του Ορίζοντα Ευρώπη.

Η Βαρβάρα Βασιλάκη, Σύμβουλος Καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική της Βιομηχανίας στον Ορίζοντα Ευρώπη, παρουσίασε τη μετάβαση προς μια κυκλική και έξυπνη οικονομία και το νέο παραγωγικό μοντέλο, σε εναρμόνιση με τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις πολιτικές της ΕΕ. Η μετάβαση αποτυπώνεται και στο στρατηγικό σχέδιο για τον Ορίζοντα Ευρώπη, επισήμανε η κ. Β. Βασιλάκη, με σκοπό την μετατροπή της Ευρώπης στην πρώτη κυκλική, κλιματικά ουδέτερη και βιώσιμη οικονομία που θα βασίζεται στις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής, ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας.

Ιδιαίτερα επιτυχημένα έργα στη θεματική του Διαστήματος, ευκαιρίες δικτύωσης, αλλά και βασικά στατιστικά για την ελληνική συμμετοχή στο προηγούμενο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 παρουσίασε ο Θανάσης Χαρέμης, Σύμβουλος Καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική του Διαστήματος στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Ελλάδα στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 κατέλαβε την 8η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του Ην. Βασιλείου σε όρους χρηματοδότησης, και την 6η σε αριθμό έργων που συντονίστηκαν από ελληνικούς φορείς. Η θέση της χώρας μας στην αγορά Διαστήματος είναι ιδιαίτερα υψηλή, γεγονός που καταδεικνύει την ισχυρή θέση του ερευνητικού και επιχειρηματικού οικοσυστήματος της χώρας μας, σε μια αγορά που αναμένεται τις επόμενες δύο δεκαετίες να αναπτυχθεί με σημαντικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, με τις προβλέψεις να εκτιμούν ότι θα πολλαπλασιαστεί. Επίσης, παρουσίασε συμβουλές και πρακτικές για την επιτυχημένη συμμετοχή στις προκηρύξεις της θεματικής του Διαστήματος στον Ορίζοντα Ευρώπη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να πραγματοποιεί ζωντανά ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Την εκδήλωση συντόνισε ο Γιώργος Μέγας, κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για συνέργειες στον τομέα της έρευνας και την καινοτομίας, συνέργειες σαν και αυτές που βλέπουμε στην άριστη συνεργασία μεταξύ 3 Γενικών Γραμματειών της Ε.Ε. για τον ομαλό συντονισμό του εκτενούς Cluster 4, ή τις συνέργειες σε παγκόσμιο επίπεδο που έκαναν εφικτές τις διαστημικές και κοσμολογικές αποστολές και έργα όπως αυτό του Cassini και το τηλεσκόπιο Event Horizon που μας έδωσε την φωτογραφία της πρώτης μαύρης τρύπας (χρηματοδότηση μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας). Ακόμα αναφέρθηκε στην ανάγκη για προώθηση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία μέσα από κατάλληλες επικοινωνιακές δράσεις και συμμετοχή του κοινού (Co-Creation) αλλά και την ανάγκη για ανοιχτές πόρτες για τους νέο-εισερχόμενους στον χώρο.

Όλες οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλωσης βρίσκονται εδώ, ενώ μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση εδώ (βίντεο).

Η θεματική ενότητα "Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα"

Η θεματική ενότητα 4 (Cluster 4) "Ψηφιακές Τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα" του Ορίζοντα Ευρώπη αποτελεί ένα από τα υπο-προγράμματα του Πυλώνα ΙΙ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Με  προϋπολογισμό περίπου 15 δισ. ευρώ, το πρωταρχικό όραμα πίσω από τις προτεινόμενες επενδύσεις είναι αυτό της Ευρώπης που διαμορφώνει ανταγωνιστικές και αξιόπιστες τεχνολογίες για μια ευρωπαϊκή βιομηχανία που θα ηγείται σε παγκόσμιο επίπεδο σε βασικούς τομείς, ενισχύοντας τη διάσταση της προστασίας του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και της κατανάλωσης, με σεβασμό στα όρια του πλανήτη μας. Σκοπός είναι η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική, ψηφιακή, χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυκλική βιομηχανία που θα εξασφαλίσει βιώσιμη προμήθεια πρώτων υλών, θα αναπτύξει προηγμένα υλικά και θα παρέχει τη βάση για την πρόοδο και την καινοτομία στις παγκόσμιες προκλήσεις για την κοινωνία.

Οι περιοχές παρέμβασης του Cluster 4 είναι:

  • Τεχνολογίες κατασκευών και βιομηχανίας
  • Βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των κβαντικών τεχνολογιών
  • Αναδυόμενες τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (emerging enabling)
  • Προηγμένα υλικά
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομποτική
  • Προηγμένη πληροφορική και μεγάλα δεδομένα
  • Κυκλική βιομηχανία
  • Χαμηλών εκπομπών άνθρακα και καθαρές βιομηχανίες
  • Διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της παρατήρησης της Γης.
Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ
 

Τελευταία νέα