Οι προκλήσεις στην Υγεία και οι νέες προκηρύξεις του Ορίζοντα Ευρώπη σε διαδικτυακή εκδήλωση

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης & δικτύωσης και οι προκηρύξεις που είναι ανοικτές στη θεματική της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη, παρουσιάστηκαν σε 350 Έλληνες και Κύπριους από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, φορείς δημόσιας διοίκησης.
29/07/2021

Με 350 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διαδικτυακή εκδήλωση "Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη" την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της Υγείας (Cluster 1), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενοι, από ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, Υπουργεία, νοσοκομεία, κλινικές και οργανώσεις ασθενών, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα στη θεματική της υγείας και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματα τους στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους Εθνικούς Εκπροσώπους και Εμπειρογνώμονες για το Health Cluster.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Δρ Νένα Μάλλιου, Επικεφαλής του τμήματος Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ στο ΕΚΤ, αναφέρθηκε στον ρόλο του οργανισμού ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, επισημαίνοντας την πολυετή εμπειρία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στα προγράμματα της ΕΕ, καθώς και στις υπηρεσίες που προσφέρει σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς και στην καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας, που υλοποιεί το ΕΚΤ ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, καλωσόρισε με τη σειρά του τους συμμετέχοντες και αναφέρθηκε στο νέο Πρόγραμμα της ΕΕ, Ορίζοντας Ευρώπη, που καλείται να γεφυρώσει τις Επιστήμες Ζωής και τα βιοδεδομένα με τις επιστήμες πληροφορικής και την τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την πρόσβαση στην υγεία όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Τόνισε ότι η ΓΓΕΚ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για παραγωγική συζήτηση και αξιοποίηση των δυνάμεων όλων των εμπλεκομένων φορέων και οργανισμών, με σκοπό την ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ορίζοντα Ευρώπη στον τομέα της υγείας. «Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας, η θεματική της Υγείας απαντά σε μια συγκεκριμένη αναγκαιότητα, μέσω της έρευνας και της καινοτομίας», τόνισε.

Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής του ΙδΕΚ, χαιρέτισε την εκδήλωση, αναφερόμενος στη συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μίλησε για την επένδυση σε έρευνα και καινοτομία στην Κύπρο στον τομέα της Υγείας στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αλλά και για τα πολλαπλά οφέλη που θα έχει ο Ορίζοντας Ευρώπη.

Στη συνέχεια, η Δρ Xριστίνα Κυριακοπούλου από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ, παρουσίασε το πρώτο πρόγραμμα εργασίας στη θεματική της Υγείας (Cluster 1), τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται, τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τις διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον Ορίζοντα 2020, τα missions και τις ευρωπαϊκές  συμπράξεις στον τομέα της υγείας  (health related partnerships). Επιπλέον, παρουσίασε στατιστικά στοιχεία για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον τομέα της υγείας αλλά και στοιχεία σύγκρισης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Αποστολή για την αντιμετώπιση του Καρκίνου (Mission on Cancer), μια εμβληματική δράση στο Ορίζοντα Ευρώπη, με στόχο να προστατευθούν περισσότερες από 3 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές ως το 2030.

Ο Δρ Κώστας Σταματόπουλος, Εθνικός Εκπρόσωπος HE-HEALTH από το EKETA, υπογράμμισε ότι ο Ορίζοντας Ευρώπη αποτελεί την πιο φιλόδοξη προσπάθεια για την ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή ιστορία. Αναφέρθηκε στις αποστολές (missions), μια καινοτομία του Ορίζοντα Ευρώπη σε σχέση με τον Ορίζοντα 2020, που αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές ανάγκες και επιδιώκουν την επίλυση οικουμενικών προβλημάτων.

Το Πρόγραμμα EU4HEALTH της ΕΕ παρουσίασε ο Σταύρος Διβάνης, Ειδικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Το πρόγραμμα EU4Health αντιπροσωπεύει μια άνευ προηγουμένου οικονομική δέσμευση της ΕΕ για δράσεις υγείας, σε σύγκριση με προηγούμενα προγράμματα υγείας, τόνισε ο κ. Σ.Διβάνης, και αναμένεται να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των συστημάτων υγείας των κρατών μελών, αλλά και να δώσει λύση σε σπάνια νοσήματα και στην ασθένεια του καρκίνου.

Η Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τη θεματική της υγείας (Cluster 1) στον Ορίζοντα Ευρώπη παρουσίασε τις δράσεις του ΕΚΤ προς την ερευνητική, ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα, στο πλαίσιο και του ρόλου του ως συντονιστή του Enterprise Europe Network-Hellas και του ελληνικού κόμβου του EIT Health. Το ΕΚΤ, υπογράμμισε η Δρ Χ.Πασκουάλ, διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σε ερευνητές, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους: από τον εντοπισμό ευκαιριών μέχρι την επιτυχή υποβολή μιας πρότασης και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το ΕΚΤ, στόχος της οποίας είναι η δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής τους απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους και, ευρύτερα, στην ανάπτυξη της χώρας.

Τέλος, ο Μαρίνος Φωτιάδης, Επιστημονικός Λειτουργός στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙδΕΚ, παρουσίασε τις υπηρεσίες του οργανισμού του ως Εθνικό Σημείο Επαφής στη θεματική της Υγείας και σε άλλες θεματικές στον Ορίζοντα Ευρώπη, αλλά και ως εθνικός φορέας αρμόδιος για την υποστήριξη και τη διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη Κύπρο.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημήτρης Μαραγκός, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie στον Ορίζοντα Ευρώπη και υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το ΕΚΤ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να πραγματοποιεί ζωντανά ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να λάβουν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με το επιστημονικό τους πεδίο, και την πόλη από την οποία παρακολουθούν την εκδήλωση.

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν εδώ, αλλά και ολόκληρη την εκδήλωση εδώ (βίντεο).

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ
 

Τελευταία νέα