Οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ για το Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

05/05/2016

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για υπηρεσίες βασιζόμενες στο υπολογιστικό νέφος και για τη δημιουργία υποδομής δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου η επιστήμη, οι επιχειρήσεις και οι δημόσιες υπηρεσίες να επωφελούνται από την επανάσταση των μαζικών δεδομένων. Ενισχύοντας και διασυνδέοντας τις υπάρχουσες ερευνητικές υποδομές, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα νέο Ευρωπαϊκό Νέφος Ανοικτής Επιστήμης, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 1,7 εκατ. ερευνητές και 70 εκατ. επαγγελματίες και θα λειτουργεί ως εικονικό περιβάλλον για την αποθήκευση, την κοινοποίηση και την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων σε διεπιστημονικό και διασυνοριακό επίπεδο. Αυτή η παγκόσμιας εμβέλειας υποδομή θα διασφαλίσει τη συμμετοχή της Ευρώπης στον παγκόσμιο αγώνα δρόμου για πληροφορική υψηλών επιδόσεων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες και το δυναμικό γνώσεων που διαθέτει.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα