Το νέο Enterprise Europe Network: συνέντευξη με τη Muriel de Grande

Το Enterprise Europe Network εισέρχεται σε μια νέα περίοδο λειτουργίας. Η Muriel de Grande, επικεφαλής Μονάδας στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA), απάντησε στις ερωτήσεις μας αποκαλύπτοντας τις ξεχωριστές πρωτοβουλίες και τα σχέδια του Δικτύου για το μέλλον.
01/06/2022

 

 

Πότε ξεκίνησε το νέο Δίκτυο;

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, το ανανεωμένο Enterprise Europe Network ξεκίνησε επίσημα κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής εκδήλωσης. Αυτή ήταν η αφορμή να παρουσιαστούν οι νέοι ορίζοντες και οι καινοτομίες του Δικτύου για τη νέα στρατηγική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές εξήγησαν τον ρόλο του Δικτύου στις στρατηγικές που έχει καθορίσει η DG GROW, παρουσίασαν τους διαφορετικούς τύπους συμβούλων που υπάρχουν στο Δίκτυο και διευκρίνισαν τις νέες εντολές των ομάδων εμπειρογνωμόνων του Δικτύου που αντικατοπτρίζουν τα 14 οικοσυστήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής.

Ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες του Δικτύου;

Στις νέες προτεραιότητες του Δικτύου συγκαταλέγονται η βιωσιμότητα, η ψηφιακοποίηση και η ανθεκτικότητα. Μπροστά στις πρόσφατες εξελίξεις, η υπέρβαση των δυσλειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί επίσης ύψιστη προτεραιότητα. Ωστόσο, παρά τους νέους αυτούς προσανατολισμούς, η βασική δραστηριότητα του Δικτύου παραμένει να παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα της επιχειρηματικής συνεργασίας, της καινοτομίας, της διεθνοποίησης και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

Τι άλλαξε και πώς είναι καλύτερα εξοπλισμένο το νέο Δίκτυο για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Το Enterprise Europe Network βασίζεται στην παράδοση που έχει δημιουργήσει: εδώ και τρεις δεκαετίες υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτή η παράδοση εξελίσσεται ανάλογα με τις ανάγκες των ευρωπαϊκών εταιρειών. Το Δίκτυο είναι επομένως μοναδικά εξοπλισμένο για να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της τριπλής μετάβασης. Για παράδειγμα, η ένταξη συγκεκριμένων συμβούλων βιωσιμότητας σε κάθε κοινοπραξία διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ μπορούν να λάβουν κρίσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο μετάβασης σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Ταυτόχρονα, έχουν δημιουργηθεί νέες οριζόντιες θεματικές ομάδες που αντικατοπτρίζουν τις νέες προτεραιότητες και αρμοδιότητες του Δικτύου, καθώς και νέες τομεακές ομάδες εμπειρογνωμόνων που παρακολουθούν στενά τα βιομηχανικά οικοσυστήματα της Επιτροπής.

Αυτή η διάρθρωση θα βοηθήσει επίσης το Δίκτυο να ενισχύσει τον ρόλο και την προβολή του ως αναγνωρισμένου παράγοντα σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Τέλος –και το πιο σημαντικό– ο καλύτερος εξοπλισμός του Δικτύου είναι οι άνθρωποί του: σύμβουλοι που βρίσκονται σε τακτική επαφή μεταξύ τους, μοιράζονται γνώσεις και τεχνογνωσία και είναι έτοιμοι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Πώς υποστηρίζει η ομάδα σας τους συνεργάτες του Δικτύου;

Εμείς παρέχουμε την υποδομή που διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Δικτύου – από την ενίοτε αυστηρή αλλά εντούτοις σημαντική διαχείριση των συμβάσεων επιχορήγησης (grant agreements) έως τον συντονισμό, την οργάνωση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και την ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής. Επίσης, συνδέουμε επιχειρήσεις με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες, προγράμματα και τμήματα της ΕΕ ώστε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνέργειες για να εργαστούμε προς όφελος του Δικτύου. Είμαστε, εν ολίγοις, το κεντρικό γραφείο του Δικτύου.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εταίρους του Δικτύου;

Είναι πάντα μεγάλη δουλειά να δημιουργείς ένα νέο έργο, να διαχειρίζεσαι νέες κοινοπραξίες με νέους συνεργάτες και να αναπροσανατολίζεις τις υπάρχουσες δραστηριότητες, χωρίς να χάνεις τα δυνατά σου σημεία. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση για το Δίκτυο είναι να γίνει αρκετά ευέλικτο και ευπροσάρμοστο, ώστε να αντιδρά με αποφασιστικό τρόπο στις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Τελευταία, διαδοχικές εξωτερικές οικονομικές κρίσεις επηρέασαν σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απαιτούσαν από το Δίκτυο να αντιδράσει γρήγορα για να αντιμετωπίσει απροσδόκητα προβλήματα, όπως δυσλειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και μεγάλες διαταραχές της αγοράς που αμφισβήτησαν τα υπάρχοντα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτές οι ανάγκες εμφανίστηκαν –και πιθανότατα θα εμφανιστούν ξανά– παράλληλα με την πολλά υποσχόμενη αποστολή του Δικτύου να συμβάλει στο να γίνει η οικονομία της ΕΕ πιο βιώσιμη, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική. Όλα αυτά τα θέματα προσφέρουν προφανώς σημαντικές ευκαιρίες, όχι μόνο για το Δίκτυο αλλά και για τους πελάτες του. Ωστόσο, η μετατροπή των προκλήσεων σε ευκαιρίες απαιτεί μεγάλη ευελιξία, μεγάλη επίγνωση και άριστες επαγγελματικές δεξιότητες.

Επιπλέον, είναι σημαντικό το Δίκτυο να καθιερωθεί ως ισχυρός παράγοντας στη χάραξη πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Το Δίκτυο διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία σε θέματα που έχουν πραγματικά σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ είναι σε θέση να διαθέσει αυτή τη γνώση γρήγορα και αποτελεσματικά για την ενημέρωση των αποφάσεων πολιτικής και για να βοηθήσει την ΕΕ, να μετρήσει τον παλμό της επιχειρηματικής κοινότητας σε όλα σχεδόν τα βιομηχανικά οικοσυστήματα. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δικτύου απαιτεί δομημένη επικοινωνία καθώς και κανάλια ανατροφοδότησης, τα οποία πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτό μπορεί να βοηθήσει να μετατραπεί το Δίκτυο σε μια υποδομή ακόμα πιο καίριας σημασίας στην προσέγγιση της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για ποια επιτεύγματα του Δικτύου είσαστε περισσότερο υπερήφανοι;

Εδώ, θα μπορούσαμε να δούμε τις εξαιρετικές ιστορίες επιτυχίας, από έργα υπεράκτιας παλιρροϊκής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη διεθνοποίηση της αγοράς για τα ιρλανδικά στρείδια ή τα εντυπωσιακά στοιχεία που δείχνουν τις χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουμε υποστηρίξει. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε υπερήφανοι είναι οι άνθρωποι του Δικτύου και ο τρόπος με τον οποίο όλοι το αποδέχονται, δεσμεύονται στις κοινές αξίες και διασφαλίζουν ότι διαθέτει ένα πραγματικό δίκτυο εξαιρετικών συναδέλφων. Είναι η δικτύωση που κάνει πραγματικά το Δίκτυο επιτυχημένο!

Ποια πτυχή της δουλειάς σας αγαπάτε περισσότερο;

Αγαπώ τη δουλειά μας στο Enterprise Europe Network γιατί όλοι μοιραζόμαστε τους ίδιους στόχους: υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη σε έναν εμπορικό, καινοτόμο και πράσινο επιχειρηματικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Μου αρέσει, επίσης, να συνεργάζομαι στενά με συναδέλφους του Δικτύου, κάτι που μας επέτρεψε να οικοδομήσουμε ισχυρές και εμπνευστικές σχέσεις και να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον.

Ποια είναι μερικά από τα πιο σημαντικά μαθήματα που πήρατε κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης; Ποια είναι τα σχέδια του Δικτύου για το μέλλον;

Μάθαμε ότι τα εργαλεία πληροφορικής χρειάζονται πάντα περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι νομίζουμε για να αναπτυχθούν.

Θεωρώ ότι το Δίκτυο έχει μπροστά του μια δύσκολη αλλά ενδιαφέρουσα περίοδο όπου πρέπει να αντιδράσει και να προσαρμοστεί γρήγορα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Δείτε, για παράδειγμα, τις ξαφνικές δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα αξίας που προκαλούνται από εξωτερικές κρίσεις, όπως η πανδημία COVID-19 ή η κρίση στην Ουκρανία. Καθώς οι εταιρείες έβλεπαν τις αγορές τους ή την πηγή της αναγκαίας πρώτης ύλης να εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη, το Δίκτυο αντέδρασε αμέσως, δημιουργώντας πλατφόρμες δικτύωσης για να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βρουν νέες αγορές, συνεργάτες και πόρους ή ακόμα και συμβουλεύοντάς τις να καινοτομήσουν και να αλλάξουν κατεύθυνση. Το Δίκτυο θα συνεχίσει να είναι ευέλικτο και να ανταποκρίνεται σε έκτακτες καταστάσεις. Επίσης, θα ενισχυθεί ο ρόλος του ως τα μάτια και τα αυτιά για την ΕΕ: το Δίκτυο είναι τόσο κοντά στις εταιρείες που είναι σε θέση να εντοπίζει γρήγορα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της επιχειρηματικής κοινότητας και να ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά. Αυτό θα δώσει στο Δίκτυο μια ξεχωριστή και ισχυρότερη φωνή όσον αφορά στη χάραξη πολιτικών και στρατηγικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σχετικά με πιο εννοιολογικούς προβληματισμούς, θα στηρίξουμε τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν αντί να φοβούνται την ψηφιακοποίηση. Αν το προσεγγίσουμε με τον σωστό τρόπο, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη διαφορά. Η εμπειρία δείχνει ότι το Δίκτυο μπορεί να πετύχει πολλά – εάν οργανώσουμε και δομήσουμε καλά τα πράγματα, αφήνοντας παράλληλα αρκετό χώρο για καινοτομία. Ανυπομονούμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι μαζί σας!

 

Η Muriel De Grande είναι επικεφαλής Μονάδας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας και του Εκτελεστικού Οργανισμού ΜΜΕ (EISMEA), και συγκεκριμένα της μονάδας που διαχειρίζεται το Enterprise Europe Network και τις συνεργασίες του. Τα τελευταία 22 χρόνια, έχει εργαστεί για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ως Financial and Budget Officer και ως Διευθύντρια σε επιχειρησιακούς τομείς που υποστηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ΕΕ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά και το Εμπόριο από το ICHEC. Η Muriel είναι από το Βέλγιο και μιλά τέσσερις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ολλανδικά.

Πηγή: 
een.ec.europa.eu
 

Τελευταία νέα