Νέα πλατφόρμα Access2Markets από την ΕΕ για διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών

03/12/2020

Το τμήμα Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Directorate General for Trade - DG TRADE) εγκαινίασε τη νέα πλατφόρμα Access2Markets ή, στα ελληνικά, ο Εμπορικός μου Βοηθός.

Η πλατφόρμα Access2Markets αποτελεί ένα εργαλείο για τις εταιρείες που αποφασίζουν να ασχοληθούν με το διεθνές εμπόριο, αλλά και για τα εμπορικά επιμελητήρια και τους οργανισμούς προώθησης εξαγωγών.

Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανακτούν πληροφορίες για προϊόντα σε σχέση με:

  • Ευρωπαϊκές εμπορικές συμφωνίες
  • Εμπορικούς φραγμούς
  • Δασμούς, κόστη και φόρους
  • Προδιαγραφές και κανονισμούς προϊόντων
  • Διαδικασίες εκτελωνισμού
  • Κανόνες καταγωγής
  • Στατιστικά στοιχεία

Οι πληροφορίες αφορούν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και περισσότερες από 120 αγορές σε όλο τον κόσμο, ενώ η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Η λειτουργία της πλατφόρμας Access2Markets παρουσιάζεται αναλυτικά σε σχετικό webinar που μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αντικαθιστά παλιότερες βάσεις για εξαγωγές από ΕΕ (Market Access Database) και εισαγωγές σε ΕΕ (Trade Helpdesk).

 

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 

Τελευταία νέα