Η σταδιοδρομία και η κινητικότητα των Ελλήνων ερευνητών στο επίκεντρο εκδήλωσης για τον Ορίζοντα Ευρώπη

Ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικά Σημεία Επαφής και Εμπειρογνώμονες για τις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, παρουσίασαν ευκαιρίες χρηματοδότησης για τους ερευνητές και απαντήσαν ζωντανά σε ερωτήσεις.
28/07/2021

Με περισσότερες από 700 συμμετοχές Ελλήνων και Κυπρίων ερευνητών πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση "Ευκαιρίες σταδιοδρομίας για ερευνητές στον Ορίζοντα Ευρώπη: Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)" την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, με ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικούς εκπρόσωπους, εμπειρογνώμονες και τα Εθνικά Σημεία Επαφής για τις δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δράσεις MSCA, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG EAC) και τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας / Research Executive Agency (REA).

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος περισσότερα από 700 άτομα μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams, ενώ το κοινό αποτελούνταν από Έλληνες και Κύπριους σε διάφορα στάδια σπουδών (το 70% υποψήφιοι διδάκτορες, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και μεταδιδάκτορες), μέλη ΔΕΠ από όλα τα ερευνητικά πεδία και από 25 χώρες, με την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Βέλγιο να καταγράφουν τις περισσότερες συμμετοχές.

Την εκδήλωση προλόγισε η Διευθύντρια του ΕΚΤ Δρ Εύη Σαχίνη, καλωσορίζοντας τους νέους ερευνητές και αναφέροντας πως οι εμβληματικές δράσεις MSCA, από το ξεκίνημά τους το 1996 μέχρι σήμερα, αποτελούν το πρόγραμμα αναφοράς της ΕΕ για τη διδακτορική εκπαίδευση και τη μεταδιδακτορική κατάρτιση. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων και 25.000 διδακτορικών διατριβών. Τόνισε, επίσης, πως οι δράσεις MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ έρευνας και επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Στη συνέχεια, ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, αναφέρθηκε στις δράσεις MSCA ως ένα από τα εργαλεία στη φαρέτρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας προς την κατεύθυνση της στήριξης της επιστημονικής κοινότητας της χώρας.

Την καθοριστική συμβολή στην έρευνα και την καινοτομία της Κύπρου των δράσεων MSCA υπογράμμισε ο Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ), ενώ αναφέρθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του οργανισμού του και του ΕΚΤ, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των οικοσυστημάτων έρευνας και καινοτομίας των δύο χωρών. Η συνεργασία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ενθάρρυνση των ελληνικών και κυπριακών φορέων για υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη και συγκεκριμένα στις Δράσεις Marie Skłodowska-Curie.

Τον λόγο, έπειτα, πήραν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτη η Ελένη Κώνστα από το Τμήμα Marie Skłodowska-Curie Actions της Γενική Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (DG EAC), ανέδειξε σημαντικές πτυχές των δράσεων MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, όπως την προσέγγιση bottom up αλλά και τη σύνδεση ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα. Ο Ιωάννης Μπίτσιος και ο Θοδωρής Στάικος, Research Programme Administrators από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας, παρουσίασαν στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα MSCA τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και τις προϋποθέσεις για την χορήγηση υποτροφιών MSCA σε ερευνητές. Επίσης, παρουσίασαν τις νέες προκηρύξεις στον Ορίζοντα Ευρώπη για τα Διδακτορικά Δίκτυα και τις Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και επεξήγησαν τις αλλαγές των δράσεων MSCA, σε σχέση με τον Ορίζοντα 2020.

Στη συνέχεια, η Σωσάννα Κολυβά, Εθνική Εκπρόσωπος MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, από το Ινστιτούτο Παστέρ και η Άννα Ρόζενμπεργκ, Εμπειρογνώμονας MSCA στον Ορίζοντα Ευρώπη, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, αναφέρθηκαν στη μεγάλη συμμετοχή της Ελλάδας διαχρονικά στις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, σε στοχευμένες ενέργειες που μπορούν να αυξήσουν περαιτέρω τη συμμετοχή και να βελτιώσουν τα ερευνητικά δίκτυα, αλλά και σε λοιπές εθνικές δράσεις που συνδυαστικά μπορούν να ενισχύσουν την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα.

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με τις ομιλίες των Εθνικών Σημείων Επαφής στον Ορίζοντα Ευρώπη. Η Δρ Cristina Pascual από το ΕΚΤ παρουσίασε συνολικά τις δράσεις του οργανισμού στην κατεύθυνση της στήριξης της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. Το ΕΚΤ, τόνισε, πλαισιώνει και υποστηρίζει το έργο των Εθνικών Σημείων Επαφής, παρέχοντας συμβουλευτική καθοδήγηση σε ερευνητές, επιχειρήσεις και οργανισμούς σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους: από τον εντοπισμό ευκαιριών μέχρι την επιτυχή υποβολή μιας πρότασης και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η Χριστιάνα Σιαμπέκου από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ και ο Δημήτριος Σανόπουλος από το ΕΚΕΤΑ παρουσίασαν το εύρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχουν σε φορείς και ερευνητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στις δράσεις MSCA.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δημήτρης Μαραγκός, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Δράσεις MSCA και υπεύθυνος Επικοινωνίας της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που υλοποιεί το ΕΚΤ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό είχε την ευκαιρία να πραγματοποιεί ζωντανά ερωτήσεις στους ομιλητές, οι οποίες απαντήθηκαν μετά το τέλος των παρουσιάσεων. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούσαν να λάβουν μέρος σε διαδραστικές δημοσκοπήσεις σχετικά με το επιστημονικό τους πεδίο, και την πόλη από την οποία παρακολουθούν την εκδήλωση.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Οι Δράσεις Marie Skłodowska-Curie, με προϋπολογισμό περίπου 6,6 δισ. ευρώ (2021-2027), επιδιώκουν να ανταποκριθούν στον ευρωπαϊκό στόχο για μια ισχυρή, ανθεκτική, ευέλικτη και δημιουργική βάση ανθρώπινου δυναμικού, που θα διαθέτει τον κατάλληλο συνδυασμό δεξιοτήτων, και θα είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και να καινοτομεί.

Την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020, υποστηρίχθηκαν περισσότεροι από 65.000 ερευνητές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, και χρηματοδοτήθηκαν πάνω από 1.000 κορυφαία διεθνή διδακτορικά δίκτυα.

H Δράση MSCA Doctoral Networks απευθύνεται σε δίκτυα οργανισμών για τη δημιουργία διδακτορικών προγραμμάτων, με περιεχόμενο ανοικτό σε όλα τα ερευνητικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων και των μορφών:

  • Industrial Doctorates, για την κατάρτιση σε ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς τομείς, με κοινή εποπτεία.
  • Joint Doctorates, για τη συνεργασία οργανισμών που θα οδηγεί σε κοινό/πολλαπλό διδακτορικό δίπλωμα.

Η Δράση MSCA Postdoctoral Fellowships είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της μεταδιδακτορικής εκπαίδευσης ανοικτό σε όλα τα ερευνητικά πεδία. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης Δράσης οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες μετακινούνται σε ένα νέο οργανισμό σε μια διαφορετική χώρα, αποκτώντας πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες εργαζόμενοι σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό έργο, και μεταφέροντας ταυτόχρονα τις γνώσεις και εμπειρίες τους στον νέο οργανισμό.

 

Πηγή: 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EKT
 

Τελευταία νέα