Η ΕΕ χρηματοδοτεί 14 πρωτοποριακά έργα στο πλαίσιο της δράσης «Επιτάχυνση της καινοτομίας»

21/08/2018

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα υποστηρίξει 14 έργα υψηλού επιπέδου, επενδύοντας συνολικά 34 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης «Επιτάχυνση της καινοτομίας» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). Κάθε έργο θα λάβει χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ από τον Ορίζοντα 2020, το Πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με σκοπό να επιταχύνει τη διαδικασία ένταξης των καινοτομιών τους στην αγορά.
Ανάμεσα στα έργα που επιλέγονται για χρηματοδότηση περιλαμβάνονται τεχνολογίες ανακύκλωσης για την εισαγωγή καουτσούκ από ελαστικά «στο τέλος του κύκλου ζωής τους», συστήματα για τη θεραπεία της επίμονης κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν την ποιότητα των βίντεο και περιορίζουν την κίνηση βίντεο συνεχούς ροής στο διαδίκτυο.
Στα 14 έργα τα οποία δικαιούνται υποστήριξη συμμετέχουν, σύμφωνα με την ΕΕ, 59 εταίροι, μεταξύ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανικοί εταίροι, πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από 18 χώρες. Από τη χώρα μας συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η ΔΕΗ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) αλλά και 6 ακόμα ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Telesto Technologies και η εταιρεία Spectrum NDT είναι συντονιστές σε 2 από τα έργα που δικαιούνται υποστήριξη.
Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» αφορά νέα και πρωτοποριακά προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες ή επιχειρηματικά μοντέλα, με τεχνολογίες που έχουν ωριμάσει και είναι έτοιμες να βγουν στην αγορά. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης και επιτάχυνσης.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζει καινοτόμους επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και επιστήμονες με λαμπρές ιδέες και τη φιλοδοξία να επεκταθούν διεθνώς.
Αποτελεί ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης, ώστε οι πιο ελπιδοφόρες και με μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμες τεχνολογίες να μεταφερθούν από το εργαστήριο στις εμπορικές εφαρμογές, και προκειμένου να βοηθηθούν οι πλέον καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες να αναπτύξουν τις ιδέες τους σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό και τη χρηματοδότηση ταχέως εξελισσόμενων καινοτομιών υψηλού κινδύνου με μεγάλες δυνατότητες δημιουργίας νέων αγορών.
Το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας από το 1992 έως σήμερα (τρέχον πρόγραμμα: Ορίζοντας 2020). Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν πληροφόρηση και συμβουλευτικές Υπηρεσίες, λειτουργία γραφείου υποστήριξης, ανάπτυξη και διακίνηση ενημερωτικού υλικού, διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, εξεύρεση συνεργατών για τη συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα