Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσο της έκθεσης Interop London για τον κλάδο των ΤΠΕ

19/05/2015

Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο της μεγαλύτερης έκθεσης Interop London για επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που διοργανώνεται κατά την εβδομάδα τεχνολογίας (London Technology Week) διοργανώνει στις 16 έως 18 Ιουνίου το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα