Επιχειρηματικές συναντήσεις για την Υγεία στη MEDICA 2008

01/09/2008

Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της υγείας θα πραγματοποιηθεί στις 20-21 Νοεμβρίου στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας,στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης MEDICA 2008. Το Forum διοργανώνεται από το πανευρωπαϊκό δίκτυο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία Enterprise Europe Network,στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ ως συντονιστής του ελληνικού κόμβου (Enterprise Europe Network-Hellas). Tο Forum απευθύνεται σε επιχειρήσεις,ερευνητικούς οργανισμούς,πανεπιστήμια,δημόσιους φορείς του τομέα της υγείας,κ.λπ.,οι οποίοι θα ενημερωθούν για καινοτόμες τεχνολογίες από όλη την Ευρώπη και θα διερευνήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας σε ερευνητικό,τεχνολογικό ή επιχειρηματικό επίπεδο. Καλύπτονται οι ακόλουθοι τομείς:

  • Υγεία - Περιβάλλον & Υγεία - Τρόφιμα
  • Ηλεκτρονικός-ιατρικός εξοπλισμός,ιατρικές τεχνολογίες
  • Εργαστηριακός εξοπλισμός
  • Εξοπλισμός ασφάλειας και διάσωσης
  • Διάγνωση
  • Φυσιοθεραπεία
  • Προϊόντα ατομικής χρήσης και καταναλωτικά προϊόντα
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
  • Ιατρικά υφάσματα
  • Ιατρική επίπλωση και εξοπλισμός.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν το προφίλ τους (ζήτηση ή/και προσφορά τεχνολογίας),έως τις 30 Σεπτεμβρίου,στη συνημμένη φόρμα (αποστολή στο email: cpascual@ekt.gr,ή στο fax: 210 7246824). Τα προφίλ θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονικό κατάλογο και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων με δυνητικούς συνεργάτες. Οι αιτήσεις για τις διμερείς συναντήσεις θα υποβληθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2008. Κάθε συμμετέχων θα λάβει το προσωπικό του πρόγραμμα συναντήσεων πριν τη διοργάνωση. Οι φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν με τουλάχιστον ένα προφίλ θα καταβάλουν το ποσό των 200 ευρώ + ΦΠΑ (μπορούν να υποβληθούν μέχρι 5 προφίλ ανά οργανισμό,για κάθε επιπλέον προφίλ θα καταβληθεί το ποσό των 40 ευρώ + ΦΠΑ). Το κόστος συμμετοχής δεν περιλαμβάνει το εισιτήριο εισόδου στην έκθεση. Νέες εταιρείες που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006,δικαιούνται έκπτωση 50% στο καταβαλλόμενο κόστος συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής,τον τόπο διεξαγωγής των συναντήσεων,κ.ά.,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Δρ Χριστίνα Πασκουάλ,Τηλ.: 210 7273920,E-mail: cpascual@ekt.gr). Σημειώνεται πως το Enterprise Europe Network-Hellas παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με βάση τη γνώση και την καινοτομία. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προσφέρει υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε επιστημονικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς του τομέα της υγείας και της βιοτεχνολογίας από το 1980,ενώ υποστηρίζει ενεργά τη συμμετοχή τους σε έργα της ΕΕ από το 1992 (Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο ΠΠ,δίκτυο SMEs Go Health).  Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Πηγή: 
ΕΚΤ
 

Τελευταία νέα