Το Enterprise Europe Network υποστήριξε 176.932 επιχειρήσεις το 2018

22/01/2020

Οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με διεθνείς φιλοδοξίες παραμένουν αισιόδοξες σε ό,τι αφορά στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξή τους, ενώ αναμένεται να δημιουργήσουν νέες θέσεις και να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους μέσα στο 2020. Αυτά επισημαίνονται στη νέα έρευνα "SME growth outlook 2019-2020" του Enterprise Europe Network, η οποία ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2019, με βάση στοιχεία που παρείχαν επιχειρήσεις που έχουν υποστηριχθεί από το Enterprise Europe Network. Η χώρα με τις πιο αισιόδοξες ΜμΕ είναι η Εσθονία, ενώ υψηλά ποσοστά πάνω από τον μέσο όρο σημειώνονται σε Ελλάδα, Σουηδία και Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, η μελέτη ανέδειξε τα παρακάτω χαρακτηριστικά για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ:

1. Θετικές προσδοκίες για τα έσοδα. Το 59% των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται διεθνώς αναμένουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση του κύκλου εργασιών καταγράφεται στην Εσθονία (87%), ενώ χαμηλότερες προσδοκίες υπάρζουν σε Κροατία και Λουξεμβούργο (41%).

2. Σταθερότητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το 30% των ΜμΕ που επιδιώκουν ανάπτυξη των εργασιών τους πέρα από τα εθνικά σύνορα, θεωρούν ότι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο επόμενο έτος. Οι εσθονικές ΜμΕ (57%) έχουν τις υψηλότερες προσδοκίες για νέες θέσεις εργασίας ενώ οι ΜμΕ στη Σλοβακία (6%) ήταν οι λιγότερο αισιόδοξες.

3. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τα μερίδια αγοράς. Το 49% των ΜμΕ που ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί διεθνώς, αναμένει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της τους επόμενους 12 μήνες.

4. Μείωση του κόστους για ανάπτυξη και διεθνοποίηση. Το 81% των μικρών επιχειρήσεων έλαβαν βοήθεια από το Enterprise Europe Network ώστε να μειώσουν τα κόστη τους κατά την είσοδό τους σε νέες αγορές. Και σε αυτό τον δείκτη, οι ΜμΕ της Εσθονίας (74%) ήταν οι πιο αισιόδοξες, ενώ πιο "επιφυλακτικές" όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης είναι οι ΜμΕ από το Βέλγιο και τη Γαλλία (34%).

5. Ικανοποιημένοι πελάτες. Το 88% των πελατών εξέφρασε ικανοποίηση από τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network, ενώ το 92% επιβεβαίωσε ότι θα πρότεινε τις υπηρεσίες του δικτύου σε άλλες επιχειρήσεις.

Η πραγματική αξία που προσφέρει στις ΜμΕ το δίκτυο Enterprise Europe Network επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία: Κάθε χρόνο το Enterprise Europe Network βοηθάει περισσότερες από 175.000 επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Το 2018 οι ΜμΕ που ωφελήθηκαν έφθασαν τις 176.932, ενώ από το 2008 που ιδρύθηκε, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 3 εκατ. ΜμΕ σε όλη την Ευρώπη. 

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παγκοσμίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με διεθνείς φιλοδοξίες που επιθυμούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά και την εξωστρέφεια τους μέσω της καινοτομίας. Διαθέτει περισσότερα από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη σε 600 οργανισμούς και καλύπτει περισσότερες από 60 χώρες. Λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επιχειρήσεις, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και προσφέρει ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες της ΕΕ και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η χώρα μας είχε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα στη μελέτη. Συγκεκριμένα, o ελληνικός κόμβος του δικτύου, το Enterprise Europe Network - Hellas, παρείχε το 2018 τις ακόλουθες υπηρεσίες: 3.501 επιχειρήσεις έλαβαν συμβουλευτικές υπηρεσίες, 436 ΜμΕ συμμετείχαν σε επιχειρηματικές συναντήσεις και αποστολές, 3.656 ΜμΕ ωφελήθηκαν από εκδηλώσεις πληροφόρησης και εκπαίδευσης, ενώ 50 ΜμΕ ωφελήθηκαν από ολοκληρωμένη υποστήριξη πακέτων καινοτομίας.

Σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, η Ελλάδα εμφανίστηκε πιο ενδυναμωμένη από την παρουσία του Enterprise Europe Network - Hellas, καθώς το 77% των ΜμΕ αναμένει να αυξήσει τον κύκλο εργασιών του εντός του 2020, το 63% των ΜμΕ αναμένει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του, ενώ το 42% θεωρεί ότι θα δημιουργήσει παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα