Το Enterprise Europe Network - Hellas στο 3o Συνέδριο της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών

Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην Κυκλική Οικονομία, την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων καθώς και στην Εξοικονόμηση και τις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας.
08/10/2019

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 2019 το 3ο Συνέδριο της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών με θέμα «Περιβάλλον και Ενέργεια» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το συνέδριο ήταν αφιερωμένο στην Κυκλική Οικονομία, την Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση Αποβλήτων καθώς και στην Εξοικονόμηση και τις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας.  

Πήραν μέρος και ανέπτυξαν θέματα της Kυκλικής Oικονομίας, του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας εκπρόσωποι της τοπικής Αυτοδιοίκησης, με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και εκπρόσωποι από δημόσιους φορείς και ερευνητικά κέντρα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ομιλία του Δημήτρη Μαντή, Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) σχετικά με τεχνικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις αλλά και για τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα σχετικά με τη μεθοδολογία της ανακύκλωσης.

Επιπλέον, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι επαγγελματικών συλλόγων, καθώς και εκπρόσωποι οικολογικών οργανώσεων. Τέλος αναπτύχθηκαν παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από εκπροσώπους ιδιωτικών φορέων.

Έμφαση δόθηκε από όλους τους ομιλητές στην ολοκληρωμένη προσέγγιση των στρατηγικών και δράσεων σε επίπεδο Κυκλικής Οικονομίας, στη σύνθεση των πολιτικών στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, καθώς και στην επίτευξη στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε δημόσιο και ιδιωτικό επίπεδο. 

Ο Άγγελος Αγγελίδης παρουσίασε τις δράσεις του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network - Hellas. Παρουσίασε επίσης τις δράσεις του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», κάνοντας αναφορά στη δομή του προγράμματος καθώς και στη διαδικασία υποβολής προτάσεων και τους τρόπους χρηματοδότησης.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ), είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση, με μέλη γυναίκες μηχανικούς εγγεγραμμένες στο ΤΕΕ. Πέρα από τις δράσεις της για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην εργασία και την κοινωνία η ΕΔΕΜ πραγματοποιεί και επιστημονικές δράσεις για την Ενέργεια, το Περιβάλλον και την Κυκλική Οικονομία. 

 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Λέξεις Κλειδιά: 
 

Τελευταία νέα