Ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης

10/11/2008

Νέες δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης,Χρήστος Φώλιας. Δεδομένης της δύσκολης διεθνούς συγκυρίας,οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,τροφοδοτώντας τις με κεφάλαια κίνησης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού,μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης με το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ,«Η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή περνούν μέσα από τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν,για να σταθούμε με ουσιαστικό τρόπο πλάι τους». Το ΤΕΜΠΜΕ,εκτός από την παροχή εγγυήσεων,υλοποιεί από το 2006 και μία δράση επιδότησης επιτοκίου,που ξεκίνησε με 4 ποσοστιαίες μονάδες και από τον Σεπτέμβριο του 2008 αυξήθηκε στις 6 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εγγυήσεις του ΤΕΜΠΜΕ αφορούσαν μέχρι τώρα πάγιο εξοπλισμό και κεφάλαια κίνησης,ενώ η επιδότηση επιτοκίου αφορούσε μόνο την χρηματοδότηση για πάγιο εξοπλισμό. Προκειμένου να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την χρηματοπιστωτική κρίση,το ΤΕΜΠΜΕ θα παρέχει πλέον,για πρώτη φορά,εγγύηση μαζί με επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαια κίνησης. Η εγγύηση καλύπτει πλέον το 80% των δανείων. Αναλυτικά,προβλέπονται τα εξής:

 • Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80% δανείων μέχρι 350.000 ευρώ.
 • Το ΤΕΜΠΜΕ δεν θα εξασκεί ένσταση δίζησης για το εγγυημένο μέρος του δανείου.
 • Για το υπόλοιπο 20% του δανείου για το οποίο δεν εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ,η τράπεζα δεν θα αναζητά περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις επιχειρήσεις.
 • Η προμήθεια του ΤΕΜΠΜΕ θα καταβάλεται απευθείας από την επιχείρηση εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου και θα ανέρχεται σε 1% της εγγύησης.
 • Η διάρκεια της εγγύησης και της επιδότησης επιτοκίου θα είναι τριετής.
 • Το επιτόκιο των δανείων θα είναι EURIBOR μηνός +2,1 μονάδες.
 • Το ΤΕΜΠΜΕ θα επιδοτεί το σύνολο του επιτοκίου σε διάρκεια τριών ετών. Η επιδότηση θα καταβάλεται στην τράπεζα ανά εξάμηνο από την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου.
 • Τα δάνεια αυτά δεν δύναται να ξεπερνούν το 30% του μέσου κύκλου εργασιών της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών.
 • Προϋπόθεση ώστε οι εταιρείες να είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση είναι να έχουν κερδοφορία προ αποσβέσεων τα τρία τελευταία έτη.
 • Η προτεινόμενη συνεργασία αφορά και υφιστάμενες εγκρίσεις κεφαλαίων κίνησης.
 • Τέλος,η προτεινόμενη συνεργασία συνεπάγεται την άρση εμπράγματων εγγυήσεων (προσημειώσεις) για το ύψος του ποσού που εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ.

Οι τράπεζες έχουν κληθεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. Μετά την οριστικοποίηση των τραπεζών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα,θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των δράσεων. Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Υπουργείο Ανάπτυξης
 

Τελευταία νέα