«Ενισχύοντας την Ισότητα των Φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία»

28/05/2019

Eκδήλωση με θέμα «Ενισχύοντας την Ισότητα των φύλων και τη Διάσταση του Φύλου στην Έρευνα και την Καινοτομία». διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στις 20 Ιουνίου 2019, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου GENDERACTION, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της ισότητας των φύλων και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η έκδοση της μελέτης She Figures 2018 - η οποία αποτελεί την κύρια πηγή συγκριτικών στατιστικών στοιχείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο - επισημαίνει ότι ενώ παρατηρείται βελτίωση στην εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της έρευνας, ο ρυθμός της βελτίωσης παραμένει αργός, με τις δυνατότητες των γυναικών να μην τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης. Το ποσοστό των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού αυξάνεται, ενώ η διάσταση του φύλου ενσωματώνεται στην έρευνα με καλύτερο τρόπο στην Ευρώπη σε σχέση με τον παγκόσμιο δείκτη. Την ίδια στιγμή ωστόσο, ο αριθμός των γυναικών που καινοτομούν παραμένει χαμηλός, η «γυάλινη οροφή» (συγκέντρωση γυναικών στις χαμηλές ακαδημαϊκές βαθμίδες) είναι ακόμα υπαρκτή, στοιχεία που αναδεικνύουν την διατήρηση των στερεοτύπων και την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσεων.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προώθησης των αλλαγών μέσω συστηματικών και συντονισμένων δράσεων, η εκδήλωση θα προσφέρει ένα πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εμπειριών σε θέματα ισότητας φύλων. Ειδικότερα, η εκδήλωση θα διερευνήσει ζητήματα σχετικά με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε φορείς και χρηματοδότες έρευνας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα εξεταστεί ο ρόλος των χρηματοδοτών έρευνας στην ενσωμάτωση της διάσταση του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία. Τέλος, η συζήτηση της στρογγυλής τράπεζας με τη συμμετοχή εκπροσώπων ευρωπαϊκών οργανισμών θα αναδείξει τρόπους και εργαλεία για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εκπροσώπους πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και χρηματοδοτών έρευνας, σε στελέχη φορέων που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων και την έρευνα, σε εμπειρογνώμονες που εξειδικεύονται σε θέματα φύλου και σε νέους ερευνητές.

Γλώσσα εργασίας της εκδήλωσης θα είναι τα αγγλικά. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση και την εγγραφή σας σε αυτή διατίθενται στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα