Ενημερωτική εκδήλωση για ανοικτές προκηρύξεις και χρηματοδότηση επιχειρήσεων με Cascading Grants στο πλαίσιο του ICT Proposers' Day 2017

02/11/2017

Στο πλαίσιο του ICT Proposers day 2017 που διοργανώνεται στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία) το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020 και εταίρος του Ideal‐ist, θα διοργανώσει το Session για τον μηχανισμό των Cascading Grants στον Ορίζοντα 2020, το τρέχον χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου (14:00-15:30, Societal Challenges Room). Τo Cascade Funding, δηλαδή η οικονομική υποστήριξη που παρέχεται σε τρίτα μέρη (Financial Support to Third Parties), είναι ένα μηχανισμός που επιτρέπει σε μια κοινοπραξία που έχει λάβει χρηματοδότηση από συγκεκριμένες προκηρύξεις και θεματικές περιοχές του Ορίζοντα 2020 να διαθέσει μέρος του προϋπολογισμού της και να δημοσιεύσει τις δικές της ανοικτές προκηρύξεις (Open Calls), στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs), προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν έμμεση συμμετοχή στον Ορίζοντα και θα μπορούν έμμεσα να αξιοποιούν τα οφέλη που παρέχει το πρόγραμμα, όπως, για παράδειγμα, χρηματοδότηση 50.000 € για experiments, vouchers για coaching και πολλές άλλες ευκαιρίες. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ICT Proposers Day 2017 το ΕΚΤ συνδιοργανώνει την σημαντική εκδήλωση δικτύωσης "Face2Face Brokerage Event" στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ, ICT) στις 9-10 Νοεμβρίου μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Enterprise Europe Network και το Ideal‐ist, το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για τον τομέα ICT στον Ορίζοντα 2020.
 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα