Ελληνική επιχείρηση ηγείται διεθνούς κοινοπραξίας για την πρόληψη πανδημιών

H επιχείρηση EXUS συγκρότησε διεθνή κοινοπραξία και θα λάβει χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργου σχετικά με την πρόβλεψη και διαχείριση πανδημιών, με την υποστήριξη του ΕΚΤ και του Enterprise Europe Network - Hellas.
25/02/2020

Τον περασμένο Αύγουστο η επιχείρηση EXUS ηγήθηκε της κοινοπραξίας που προετοίμασε και υπέβαλε την πρόταση STAMINA (Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across European borders) στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού προγράμματος για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας 2020 και συγκεκριμένα στην πρόσκληση H2020 SU-DRS05-2019 - Demonstration of novel concepts for the management of pandemic crises. Η επιχείρηση απευθύνθηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), συντονιστή του δικτύου Enterprise Europe Network - Hellas, με τη μεσολάβηση του οποίου ήρθε σε επικοινωνία και τελικά συμπλήρωσε το σχήμα της κοινοπραξίας με έναν κρίσιμο εταίρο, το υπουργείο Υγείας της Τουρκίας. 

Ως αποτέλεσμα της άριστης συνεργασίας μεταξύ των εταίρων αλλά και της ολιστικής προσέγγισης του φλέγοντος ζητήματος της διαχείρισης πανδημικών κρίσεων εντός της Ευρώπης η πρόταση για το έργο STAMINA εγκρίθηκε και η EXUS ως συντονιστής του έργου σε μια διεθνή κοινοπραξία 38 εταίρων έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δήλωσε, μεταξύ άλλων, εκπρόσωπος της εταιρείας «Δεν θα είχαμε πετύχει χρηματοδότηση αν δεν υπήρχε η πολύτιμη υποστήριξη του Enterprise Europe Network-Hellas και η σκληρή προσπάθεια του προσωπικού του. Χάρη στη συνεργασία που μας πρότειναν, αποκτήσαμε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εισαγωγή διασυνοριακών σεναρίων».    

Σκοπός του έργου STAMINA, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα έχει διάρκεια δύο ετών και συνολικό προϋπολογισμό 11 εκατομμύρια ευρώ, είναι να βελτιστοποιήσει τα εθνικά συστήματα προγραμματισμού υγείας από το επίπεδο της χάραξης στρατηγικής μέχρι το επιχειρησιακό επίπεδο, συμβάλλοντας στην πρόληψη πανδημικών κρίσεων και στη γρήγορη αντίδραση των αρμόδιων φορέων. Πιο αναλυτικά, μέσα από την υλοποίηση του έργου STAMINA θα αναδειχθεί η εφαρμογή πρωτότυπων ιδεών στα μοντέλα πρόβλεψης και ανάλυσης δεδομένων στα εθνικά συστήματα υγείας.

Τα ήδη υπάρχοντα πλαίσια έκτακτης ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων θα εμπλουτιστούν με τεχνολογία που θα προέρχεται από τη συλλογή δεδομένων και από την εφαρμογή μοντέλων για πανδημίες. Θα δοθεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα πρόβλεψης της εξάπλωσης ασθενειών, η δυνατότητα υπολογισμού της κοινωνικοοικονομικής επίδρασης της πανδημικής κρίσης στη δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τη λήψη αποφάσεων προκειμένου να εφαρμοστούν οι καταλληλότερες στρατηγικές για τον σχεδιασμό πόρων.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση EXUS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και προωθεί τα προϊόντα της σε περισσότερες από 25 χώρες διαθέτοντας ένα πλούσιο πελατολόγιο με εταιρείες όπως η Vodafone, η Pfizer, η AXA κ.α. Τη διαχείριση του έργου θα αναλάβει το τμήμα EXUS AI Labs το οποίο είναι υπεύθυνο για την έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογίας και προϊόντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. H EXUS συμμετέχει συνολικά σε 23 ερευνητικά έργα H2020, στα 8 εκ των οποίων έχει ρόλο συντονιστή, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη των δράσεων καινοτομίας στην Ελλάδα.  

 

Τελευταία νέα