Εκδήλωση για την ενίσχυση συμμετοχής των γυναικών στον Ορίζοντα 2020 και τις σχετικές ευκαιρίες

02/08/2018

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EMPOWA διοργανώνεται η εκδήλωση BarCamp με τίτλο “Women entrepreneurs in Horizon 2020 and beyond” στις 18 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προτάσεων για τον εντοπισμό των προκλήσεων και την προώθηση των ευκαιριών για τις γυναίκες στον Ορίζοντα 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του έργου EMPOWA και του Enterprise Europe Network - Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή στην εκδήλωση αυτή ελληνικών οργανώσεων και φορέων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.
Παρόλο που οι γυναίκες αποτελούν το 52% του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούν μόνο το 1/3 των μισθωτών και το 30% όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο των start-ups. Η γυναικεία δημιουργικότητα και η επιχειρηματική δυναμική των γυναικών είναι σημαντικές πηγές οικονομικής ανάπτυξης που δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς.
Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, την πρόσβαση σε πληροφορία, την πρόσβαση σε δίκτυα εμπορικών εταίρων καθώς και με το συνδυασμό επαγγελματικών υποχρεώσεων με την οικογενειακή ζωή τους.
Πώς μπορεί, επομένως, να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμέτοχη των γυναικών (επιχειρηματιών) στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία; Πώς πρέπει να διαμορφωθούν τα επόμενα ερευνητικά και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να επιτευχθεί εξαρχής η δυναμική παρουσία των γυναικών σε αυτά;
Με γνώμονα αυτά τα βασικά ερωτήματα, στόχος της ανοικτής εκδήλωσης BarCamp στο πλαίσιο του EMPOWA είναι να συναντηθούν και να συζητήσουν επί του θέματος οι οργανισμοί που υποστηρίζουν την γυναικεία επιχειρηματικότητα, οι φορείς που προωθούν την ενασχόληση των γυναικών με την τεχνολογία και την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, ευρωπαϊκοί οργανισμοί και θεσμοί, ιδιωτικοί φορείς και εκπρόσωποι της πολιτικής κοινότητας που ενδιαφέρονται να αναδείξουν τα ζητήματα σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν αλλά δεν καλύπτονται μεταφορικά και έξοδα διαμονής.
Περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφές στη σχετική σελίδα της εκδήλωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Φανή Λαμπριανίδου, τηλ.: 210 7273933,, email: lamprianidou@ekt.gr).

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα