Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων "E² Tech4Cities - Energy & Efficiency Technologies for Cities στους τομείς της Ενέργειας και Αποδοτικών Τεχνολογιών"

04/05/2015

Τη διεθνή εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων "E² Tech4Cities - Energy & Efficiency Technologies for Cities" διοργανώνει στις 18 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το Εnterprise Europe Network στο πλαίσιο της εκδήλωσης "EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2015" και υποστηρίζεται από το δίκτυο C-Energy 2020 των Εθνικών Σημείων Επαφής για την ενέργεια στο πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Ορίζοντας 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ και μέλος του δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα