Δυναμική παρουσία του ΕΚΤ σε ημερίδα για την καινοτομία στην Ελλάδα

Στόχος της ημερίδας ήταν να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με τους φορείς που υποστηρίζουν την καινοτομία σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να ενημερωθούν για χρηματοδοτικά εργαλεία και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
13/02/2020

Έναν μεγάλο αριθμό φορέων του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να ενημερωθούν, όσοι παρακολούθησαν την ημερίδα «Η καινοτομία στην Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν», που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2020, στις εγκαταστάσεις του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation – ACEin.

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, επενδυτικών funds, θερμοκοιτίδων (incubators) και επιταχυντών (accelerators), καθώς και φοιτητές. Στόχος της ήταν να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με τους φορείς εκείνους που υποστηρίζουν την καινοτομία σε νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και να ενημερωθούν για χρηματοδοτικά εργαλεία, υποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας και το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Κέντρο Αρχιμήδης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Uni.fund, το Μetavallon και την Bayer Ηellas.

Το ΕΚΤ συμμετείχε ενεργά σε ανοικτές συζητήσεις και εργαστήρια, παρουσιάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Στο πρώτο πάνελ της ημερίδας, στο οποίο παρουσιάστηκαν οι δράσεις των θεσμικών φορέων που στηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ο σύμβουλος Καινοτομίας του ΕΚΤ Γιώργος Μέγας έκανε αρχικά αναφορά στον ρόλο του ΕΚΤ ως Εθνικού Σημείου Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός στην ελληνική ερευνητική κοινότητα.

Παρουσίασε επίσης, το νέο ευρωπαϊκό έργο STARTUP3 στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΤ. Το έργο έχει ως στόχο τη διασύνδεση νεοφυών επιχειρήσεων με μεγάλες εταιρείες, επιχειρηματικά κεφάλαια και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την προώθηση καινοτόμων εφαρμογών.

Στο απογευματινό πάνελ, ο Γ. Μέγας παρουσίασε το EIT Health, την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας για την Υγεία και το έργο που γίνεται στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, εντός του 2019 περισσότερες από 20 νεοφυείς επιχειρήσεις και 30 σπουδαστές συμμετείχαν σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στη συνέχεια, έγινε συζήτηση σχετικά με όλα τα EIT KIC Hubs (Health, Digital, InnoEnergy, Climate etc.)

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν, επίσης, παράλληλα workshops για την παρουσίαση πρωτοβουλιών που υλοποιούν ελληνικοί φορείς με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Ο Δημήτρης Μαραγκός, συντονιστής της πρωτοβουλίας Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας, παρουσίασε σε κλειστό workshop τον σκοπό, τις δράσεις και τις μελλοντικές ενέργειες της πρωτοβουλίας, επισημαίνοντας τη σπουδαιότητα της συνεργασίας και της δικτύωσης των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Ειδική αναφορά έγινε στο πρόγραμμα επιβράβευσης συνεργασιών Bridges Awards.

Στο ίδιο workshop, o Άγγελος Αγγελίδης, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, παρουσίασε αναλυτικά στους συμμετέχοντες τις υπηρεσίες που παρέχει το δίκτυο σε καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακούς οργανισμούς.

Το ΕΚΤ στο οικοσύστημα καινοτομίας

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία.

Συμμετέχει ως συντονιστής στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network - Hellas, τον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων στον κόσμο.

Το ΕΚΤ είναι επίσης, ο ελληνικός κόμβος του ΕΙΤ Health, της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας για την καινοτομία στον τομέα της υγείας.

Επιπλέον, υλοποιεί την πρωτοβουλία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας για τη δικτύωση και τη συνεργασία των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα