Δράση εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον Δήμο Αθηναίων

14/07/2015

Πρόσκληση ενδιαφέροντος σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εντός του Δήμου της Αθήνας απευθύνουν μέσω της δράσης "Συμβουλευτική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων σε θέματα επιχειρηματικότητας και συνεργασιών με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας" το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος (ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ), με βάση την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει μέσα από την ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής υποστήριξης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) τα τελευταία χρόνια. Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα