Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων για την Ενέργεια στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week 2017

25/04/2017

Διεθνές Forum Επιχειρηματικών Συναντήσεων «E² Tech4Cities Brokerage Event 2017» στον τομέα της Ενέργειας διοργανώνει στις 23 Ιουνίου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) το ευρωπαϊκό δίκτυο Εnterprise Europe Network, με την υποστήριξη του δικτύου “C-Energy 2020” των Εθνικών Σημείων Επαφής για την ενέργεια στον «Ορίζοντα 2020». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2017. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή ελληνικών φορέων στην εκδήλωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να υποβάλουν το προφίλ τους έως τις 10 Ιουνίου 2017. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα