Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων για την Ενέργεια στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week 2016

08/04/2016

Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων στον τομέα της Ενέργειας, στο πλαίσιο της EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2016, διοργανώνει το Enterprise Europe Network, με υποστήριξη από το δίκτυο “C-Energy 2020” των Εθνικών Σημείων Επαφής για την ενέργεια στο “Horizon 2020”, στις 17 Ιουνίου στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση. 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα