Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων "Building Energy Efficiency Company Mission" στον τομέα της Ενεργειακής Αποδοτικότητας

04/03/2015

Το Διεθνές Forum επιχειρηματικών συναντήσεων "Building Energy Efficiency Company Mission" στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας διοργανώνει στις 22 και 23 Απριλίου 2015 στη Μασσαλία και τη Νίκαια (Γαλλία), αντίστοιχα, το Enterprise Europe Network. Η επιχειρηματική αποστολή περιλαμβάνει τόσο οργανωμένες επιχειρηματικές συναντήσεις, όσο και επιτόπιες επισκέψεις στη Smart Energy Region της Γαλλίας, όπου εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα