Διαδικτυακή πύλη του ΥΠΑΝ για την Ανταγωνιστικότητα

26/08/2008

Μια νέα διαδικτυακή πύλη,αφιερωμένη αποκλειστικά σε θέματα ανταγωνιστικότητας της χώρας,εγκαινίασε το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ). Με μια επίσκεψη στη διεύθυνση www.competitive-greece.gr,οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για προγράμματα και πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας,εθνικές και διεθνείς μελέτες,δείκτες,ευρωπαϊκές πολιτικές,ιστορίες επιτυχίας,νέα και εκδηλώσεις,κ.ά. Η διαδικτυακή πύλη είναι δίγλωσση (ελληνικά,αγγλικά) και ενημερώνεται καθημερινά. Στόχος του ΥΠΑΝ είναι η πύλη να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για όσους δραστηριοποιούνται σε θέματα ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα,αλλά και το σημείο αναφοράς για τους διεθνείς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τεκμηριωμένη πληροφόρηση σχετικά με την ελληνική νομοθεσία και την πολιτική για την ανταγωνιστικότητα,τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας,κ.λπ. Οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να υποβάλουν συγκεκριμένα ερωτήματα στο Υπουργείο Ανάπτυξης,αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω δημοσκοπήσεων και δημόσιων συζητήσεων.  Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πηγή: 
Υπουργείο Ανάπτυξης
 

Τελευταία νέα