Ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις στον τομέα της Καινοτομίας στην EE

18/06/2015

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στις καινοτομικές επιδόσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, όπως αναδεικνύεται στην πρόσφατη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον ετήσιο Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (Innovation Union Scoreboard) για το 2015. Στα συμπεράσματα της μελέτης επισημαίνεται ότι για να βελτιωθεί η ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί και να είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ενθάρρυνση ρηξικέλευθων ιδεών και την εμπορική τους προώθηση.

 

Πηγή: 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
 

Τελευταία νέα