Βράβευση Ennovation 2015 και Εκδήλωση : "Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Επιτυχημένες πρακτικές και νέες πρωτοβουλίες"

Ημερομηνία: 
20/11/2015
Τόπος: 
Αθήνα
Διοργάνωση: 
Athens Center of Entrepreneurship and Innovation (ACE) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
e-mail: