Συνέδριο "EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2016"