Σεμινάρια Εργασίας | Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά εργασίας