Ενημερωτική ημερίδα "FET Open and FET Proactive info day"