Εκδήλωση Επιχειρηματικών Συναντήσεων "International B2B Matchmaking during ECOBUILD and RESOURCE"